Fanfare Helpt Elkander

Fanfare Helpt Elkander uit Afferden (L) is opgericht in 1906. De fanfare heeft ca. 100 leden waarvan ongeveer 50 leden in de fanfare en 25 leden in het studieorkest spelen. De vereniging heeft een eigen blokfluitopleiding.

Sinds 1995 staat het korps onder leiding van Eric Roefs, vanaf de oprichting de vijfde dirigent. In 2003 is de fanfare gepromoveerd naar de 3e divisie (de vroegere afdeling Uitmuntendheid).

De fanfare is op muzikale wijze betrokken bij alle belangrijke gebeurtenissen in het dorp en heeft zo een belangrijke maatschappelijke functie. Afgezien hiervan presenteert het korps zich ook op andere wijze. Tijdens het eeuwfeest in 2006 heeft de fanfare een groots jubileumconcert gehouden waarbij een combinatie is gezocht van fanfaremuziek met andere vormen van muzikaal entertainment, visuele effecten en theater. Deze lijn is voortgezet in de vorm van een jaarlijks themaconcert in samenwerking met artiesten uit het eigen dorp. Op deze wijze probeert de fanfare een breder publiek te trekken alsmede de fanfare aantrekkelijk te maken voor aspirant-muzikanten. De werving van nieuwe muzikanten heeft de permanente aandacht van de vereniging ook gezien de toekomstige ontwikkelingen wat subsidiëring en jeugd betreft.

De fanfare wordt met name in financieel opzicht in stand gehouden door de grote inzet van de vele leden en vrijwilligers alsmede de steun van de inwoners van Afferden. Dit alles resulteert in een bloeiende vereniging met een groot aantal jeugdige leden.