Tijdens de eucharistieviering op palmzondag (29 maart 11.00 uur) zal Jean Claessens namens Stichting Support Yayème wat komen vertellen over het dorp Yayème in Senegal en over het laatste project van de Stichting Moestuin en toiletten voor YaYème.

Er zullen ook foto’s getoond worden op een scherm. De opbrengst van de collecte zal voor het goede doel zijn. Tevens zullen enkele leerlingen van ’t Diekske een cheque komen overhandigen met de opbrengst van de vastenactie van de school. De Wilde Ganzen zullen de totale opbrengst vermeerderen met 50%.

Ook is het mogelijk een bedrag over te maken naar het banknummer van de stichting:
NL 51 RABO 0106 0582 58, onder vermelding van Yayème.