Na 40 jaar Iedershuus is het gebouw in 6 dagen tijd (nadat vantevoren de asbesthoudende materialen al waren verwijderd) met de grond gelijk gemaakt. De dagen erna is de fundering verwijderd. Iedershuus maakt plaats voor een gezondheidscentrum. De functie van Iedershuus wordt overgenomen door een in aanbouw zijnde nieuwe accommodatie bij de Alverman.

Jos Zwart heeft de onderstaande reportage gemaakt.