Zeer uitzonderlijk omdat het midden in de zomer plaatsvond. Stroomopwaarts naar het zuiden, met name in Duitsland, België en Zuid-Limburg was de schade enorm. Bij de stuw van Sambeek was de hoogstgemeten stand 1376 cm boven NAP. Dat is ongeveer 10 tot 15 cm lager dan in 1995. Dit komt door de verschillende rivierverruimingen. Afferden profiteert o.a. van de bodemverlaging van de Maas die ter hoogte van Mook is uitgevoerd. Sommige plekken profiteren minder van de verruimingen. Met name Well. Zo stond het water in Well juist ruim 5 cm hoger dan in 1995 en werd het daar nog spannend.

Bron: Waterpeilen.nl