Dorpsavond Afferden Samen Beter 23-01-2019

In coöperatief verband leegstaande panden opkopen en opknappen, een beweegtuin in het Heijmanspark, een supermarkt die gerund wordt door vrijwilligers, onderteksten op naamborden in Offers dialect, een jeugdhuis, uitbreiden activiteiten Offers Treffe met bijvoorbeeld een zeskamp en een moestuin voor jong en oud.

Dit zijn enkele van de vele ideeën die afgelopen week in partycentrum Kubbus tijdens een tweede dorpsavond van de werkgroep Afferden Samen Beter in samenwerking met Bergen Beweegt Natuurlijk, project Krachtige Kernen en de Han Hogeschool Arnhem zijn gespuid. Voor de input tijdens deze avond zorgden de dorpsdagboeken waarin bewoners in diverse leeftijdscategorieën hun wensen rond de thema’s ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Leefbaarheid Afferden’ kenbaar konden maken. Na de eerste dorpsavond in september vorig jaar in Zaal de Pruuver hebben deze dagboeken een rondgang door Afferden gemaakt. In totaal zijn van de 20 dagboeken er 18 teruggekomen, goed voor ruim 140 bijdragen.

Voor input zorgde ook de presentatie van de jongeren, die tijdens een eerder gehouden bijeenkomst nagedacht hadden over hun wensen richting Afferden. Verder gaven huisartsen Saskia Benthem en Hylke de Waart een update van hun zoektocht naar een nieuw gezondheidscentrum in Afferden en lichtte Geert van Oijen toe op welke wijze Afferden Duurzaam in coöperatievorm duurzame energie opwekt.

Na de pauze zijn er naar aanleiding van de bijdragen in de dorpsdagboeken zeven thema’s geformuleerd waarmee de deelnemers bij Kubbus groepsgewijs aan de slag zijn gegaan. Niet alleen om er over te praten maar vooral om met de ideeën concreet aan de slag te gaan. Deze thema’s zijn: zorg/welzijn, ontmoeten, verbindingen, wonen, zelfstandige voorzieningen, opgroeien en dorpsidentiteit. Voor het uitwerken tot een concreet plan krijgen de werkgroepen 50 dagen de tijd. De bedoeling is dat tijdens een vervolgdorpsavond op 21 maart de concrete plannen gepresenteerd worden.

Foto's: Frans Thonen