Er vinden dit jaar geen parkfeesten plaats in het Heijmanspark in Afferden. Ook de zomerfeesten met markt en dorpskermis in de straten van Afferden wordt op een andere wijze georganiseerd. Het grote verschil met voorgaande jaren is dat de Stichting Afferden Promotie (SAP) dit jaar afziet van de organisatie.

Evaluatie van de zomer- en parkfeesten in 2004 heeft de SAP de conclusie doen trekken dat organisatie van beide feesten financieel niet langer haalbaar is. In overleg met ondernemingsvereniging Afferden heeft het bestuur van de SAP besloten om dit jaar uit te gaan van één feest volgens een nieuwe opzet. In de vergaderingen die afgevaardigden van SAP en Ondernemingsvereniging Afferden daarna hebben gehouden, bleek er een zodanig verschil van mening over het doel en opzet van dit feest te bestaan dat de SAP tot de conclusie is gekomen dat een gezamelijke organisatie niet mogelijk is. Eén van de belangrijkste verschilpunten is volgens het SAP-bestuur de wens van de ondernemers om de feesten niet in het Heijmanspark maar bij de Afferdense horeca te laten plaatsvinden. “Deze wens strookt niet met onze doelstellingen om de feesten ook deels ten goede te laten komen aan de verenigingen”, laat een zegsman van het SAP-bestuur weten. “Wij schakelen voor de organisatie van de feesten altijd verenigingen in waarvoor zij dan een bepaalde vergoeding krijgen. De betaling gebeurt deels uit de baromzet. Wanneer alle festiviteiten bij de plaatselijke horeca worden gehouden, vallen belangrijke inkomsten voor ons weg.” Het SAP-bestuur heeft daarom besloten dit jaar terug te treden als organisator van de feestweek die dit jaar in week 26 plaatsvindt.

De voorzitter van de Afferdense ondernemingsvereniging Frans Urselmann beaamt dat de bal nu bij de ondernemers ligt. “De organisatie ligt nu bij ons”, zegt hij. “Maar over hoe en wat, daar kan ik nu nog niets over zeggen. Over enkele weken hebben we vergadering en dan weten we meer. Wat wel duidelijk is dat de opzet van de SAP veel te duur is.” Dat er in week 26 in Afferden festiviteiten zullen zijn, staat volgens hem buiten kijf. “De markt en de zomerkermis gaan gewoon door”, stelt hij.

Bron: Maas- en Niersbode 25-01-2005

image_pdf