Coalitiepartijen CDA en PK hebben in de gemeenteraad ingestemd met het collegevoorstel om geld beschikbaar te stellen voor het gefaseerd uitvoeren van de herinrichting van de Oranjebuurt. Eind dit jaar gaat de planvoorbereiding van start met een bijeenkomst voor buurtbewoners. De bedoeling is de plannen samen met de buurt nader uit te werken. Daadwerkelijke uitvoering van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor 2018.Rob Arts in Oranjebuurt 2016Bij de begrotingsbehandeling van eind vorig jaar heeft CDA fractievoorzitter Jacob Knoops de herinrichting van de Oranjebuurt opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Het is inmiddels zeven jaar geleden dat met de bewoners in workshops is nagedacht over de herinrichting van de Kapelstraat en de Oranjebuurt. De plannen voor de Kapelstraat zijn toen uitgevoerd. Voor de Oranjebuurt was geen geld meer beschikbaar. Dat is nu anders. Voor de werkzaamheden is een bedrag van ruim € 9 ton beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd zal geïnvesteerd worden in vervanging van rioleringen voor zes ton. Dat geld is opgenomen in het gemeentelijke rioleringsfonds.

“In totaal wordt dus ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Oranjebuurt”, zegt CDA raadslid Rob Arts. “Voor dat geld kan de Bernhardstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Alexanderstraat en het grootste deel van de Wilhelminastraat worden opgeknapt. Gekozen is voor een gefaseerde uitvoering. Voor fase één en twee is nu het geld beschikbaar. Fase drie volgt later als de gemeentelijke financiële huishouding dat toelaat.”

Tekst en foto: Frans Thonen
(Rob Arts in de Oranjebuurt)

image_pdf