Daar waar de landelijke overheid over 2050 en gemeenten over 2040 praten, heeft de gemeente Bergen het jaartal 2030 omarmd om energieonafhankelijk te zijn. Een heel ambitieus plan dat alleen bereikt kan worden als iedereen meewerkt aan de verduurzaming van de energieopwekking. Het onlangs gestarte initiatief van Energiecoöperatie Afferden klinkt bij de gemeente dan ook als muziek in de oren. Dit initiatief waarbij burgers in coöperatieverband de plaatsing van zonnepanelen op de schuur van een plaatselijke agrariër mogelijk maken, is een voorbeeldproject hoe burgers mee kunnen helpen om de gemeente Bergen in 2030 duurzaam en energieonafhankelijk te maken.Wethouder Antoon Splinter sprak nog eens zijn waardering uit voor dit plaatselijke initiatief dat hopelijk veel navolging zal vinden in de gemeente. Die gemeentelijke waardering werd onderschreven met de overhandiging van een bord met het blauwgroene ‘VERDUUR SAMEN 2030 BERGEN (L)’ logo aan de voorzitter van de energiecoöperatie Geert van Oijen. Dit logo mag iedereen gaan gebruiken die zich inzet voor de duurzaamheid in de gemeente Bergen.Wil de gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk zijn dan moet er nog heel veel gebeuren. Wethouder Antoon Splinter vertelde niet alleen dat iedereen zuiniger met energie zal moeten omgaan, er moeten ook veel meer zonnepanelen op daken worden geplaatst. Als ook de ontwikkeling van Energielandschap Wells Meer lukt, dan is een energieonafhankelijke gemeente in 2030 haalbaar. Daarvoor is wel van belang dat iedereen meedoet. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, met de gemeente voorop. De gemeente faciliteert, adviseert, helpt met vergunningen en nodigt iedereen uit te participeren, mee te denken en te doen in de energietransitie die zich de komende jaren zal voltrekken.Belangstellenden in de gemeente Bergen die ook een dergelijke initiatief in coöperatief verband willen opzetten, kunnen hun licht opsteken bij coöperatievoorzitter Geert Van Oijen uit Afferden. Hij heeft de afgelopen maanden met zijn bestuursleden veel tijd en energie in dit postcodeproject gestoken en is graag bereid anderen hierin te ondersteunen.

Bron: Frans Thonen

image_pdf