Gezamenlijk werken aan een toekomstbestendig gemeenschapshuis

Neen, Iedershuus is niet verkocht en ja, Dorpsraad Afferden kan nog steeds met alternatieven komen om het centraal gelegen gemeenschaphuis in Afferden overeind te houden. Uitgangspunt moet wel zijn dat de oplossing toekomstbestendig, duurzaam en en een gezonde exploitatie laat zien. Dat is in het kort de conclusie die getrokken kan worden na een goed bezochte informatieavond in Iedershuus over het accommodatiebeleid in Afferden.Presentatie accommodatieplannen Iedershuus 2017Woensdagavond 19 april trad de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA) en het bestuur van stichting Iedershuus naar buiten nadat via de media bekend was gemaakt dat Iedershuus op termijn zou verdwijnen ten gunste van een nieuw te bouwen gezondheidscentrum voor de uit zijn jasje gegroeide plaatselijke huisartsenprakijk in Afferden. Een door de politieke partij KERN ingelaste agendapunt over de toekomst van Iedershuus tijdens de reguliere raadsvergadering op dinsdag 11 april leverde uiteindelijk weinig antwoorden op maar maakte wel duidelijk dat het dorp Afferden aangeeft hoe het accommodatiebeleid zich binnen enkele door de gemeente geschetste randvoorwaarden zal moeten ontwikkelen.

Afgelopen woensdagavond schetste de WAA onder professionele en heldere leiding van Mat Custers het traject waarbij met instemming van gebruikers gefocust is op de uitbreiding van de accommodatie Alverman op sportpak de Alverman. Dit nadat de gemeente in 2012 al aangegeven had onder druk van de bezuinigingen de gymzaal bij basisschool ’t Diekse op termijn te sluiten en de gemeentelijke bijdrage aan Iedershuus stop te zetten.

Sport- en culturele activiteiten concentreren op één locatie geeft de meeste garantie op een gezonde exploitatie en een toekomstbestendige accommodatie in een dorp waar steeds minder kinderen worden geboren en de vergrijzing oploopt. “Dat is voor stichting Iedershuus ook de reden geweest om mee te werken aan deze plannen alhoewel Iedershuus de afgelopen 33 jaar met positieve cijfers heeft gedraaid en door de centrale ligging de meest gunstige locatie voor het dorp is”, vertelde Bas Artz namens stichting Iedershuus. “De komst van biljartvereniging ’t Töpke heeft echter het vertrek van het Kienderbènkske naar de school niet goed kunnen maken waardoor we zullen interen op onze reserves terwijl er nog ook groot onderhoud gepleegd moet worden.”

Arno Broekman schetste namens de WAA vervolgens de ontwikkelingen vanaf 2013 tot heden waarna Nic Salden namens stichting De Alverman bouwschetsen van een uitgebreide Alverman liet zien. Ook een verkeersveilige route over de sportvelden om vanuit het dorp bij De Alverman te komen is in deze plannen meegenomen.

In het vervolgtraject is afgesproken dat de WAA opmerkingen vanuit de bevolking meeneemt in het definitieve plan (reacties en ideeën kunnen gemaild worden naar abroekman@home.nl), de Dorpsraad mag nog een alternatief plan aandragen voor de toekomst van Iedershuus en er moet duidelijkheid komen over de huisvesting van ’t Töpke. Tenslotte zegde de WAA toe gebruikers en het dorp te informeren over de verdere ontwikkelingen.

Bron: Frans Thonen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *