Heel lang hebben de agrariërs met gronden aan de Eckeltsebeek in Afferden en Siebengewald het gevoel gehad dat hun klachten door het Waterschap niet serieus werden genomen. Nu met een nieuw bestuur lijkt er een andere wind te waaien en wordt gezamenlijk met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en agrariërs opgetrokken om de wateroverlast van de Eckeltsebeek zoveel mogelijk te beperken. Deze week is Waterschap Limburg al gestart met het uitdiepen en opschonen van de oevers en winterbed van de beek. In overleg met de betrokken agrariërs wordt verder bekeken welke maatregelen er nog meer nodig zijn om het waterpeil van de beek zodanig te reguleren dat de boeren ook in natte tijden droge voeten houden.Aanpak Eckeltsebeek 02-2017“De beek moet in droge tijden water vasthouden en in natte tijden het water zo snel mogelijk afvoeren”, zegt Maurice Linders, een van de gedupeerde agrariërs. “Voor de herinrichting liep de beek ook wel eens leeg en stroomde wel eens over. Maar na de herinrichting waarbij de strakke beek veranderd is in een meanderende beek is de waterafvoer in natte perioden een stuk minder geworden. Dat heeft de laatste jaren tot steeds meer wateroverlast geleid en vorig jaar zelfs een mislukte oogst en een enorme schadepost.”

Dat was de bekende druppel die de spreekwoordelijke emmer en in dit geval de beek deed overlopen. In samenspraak met de LLTB hebben de aanliggende agrariërs de knelpunten in hun deel van de Eckeltsebeek aangegeven maar ook welke oplossingen op de korte en lange termijn nodig zijn. “Daar is een rapport van gemaakt en aangeboden aan het Waterschap”, vertelt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “Daar is heel snel op gereageerd en we hebben het gevoel dat er nu naar ons geluisterd wordt en gezamenlijk geprobeerd wordt tot een oplossing te komen.”

Die intentie is vandaag bekrachtigd met een gezamenlijke actie bij de Eckeltsebeek in Afferden. Waterschap Limburg en LLTB staken als officiële aftrap van de extra onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk de schop in de natte grond.

Bron: Frans Thonen

image_pdf