Goede Doelen Week Afferden 2017

gdwaf_logoNa een periode van ruim vier maanden voorbereiding staan we aan de vooravond van de vierde editie van de GDWAF, jaargang 2017, die plaatsvindt van maandag 10 april t/m zaterdag 15 april.

In het begin van de week voorafgaand aan de collecte, 3 april t/m 8 april, zullen onze bezorgers, collectanten van de deelnemende fondsen, de enveloppen huis aan huis in uw brievenbus doen. In deze envelop treft u de lijst aan met deelnemende fondsen, tien in totaal.


De envelop kan evenals afgelopen jaren weer op twee manieren gevuld worden:

  1. U doet een bedrag in de envelop en vult op de bijgaande brief niets in. In dat geval wordt de inhoud gelijk verdeeld over de tien deelnemende fondsen.
    Voorbeeld: U doet een bijdrage van € 20,00 in de envelop. Die € 20,00 worden dan verdeeld over de 10 fondsen, m.a.w. ieder fonds ontvangt in dat geval € 2,00 van u.
  2. U weet precies welk bedrag u aan welk fonds wilt geven. U schrijft dat bedrag op de bijgaande brief, telt het bedrag bij elkaar op. Het totaalbedrag doet u in de envelop.
    Voorbeeld: U geeft drie fondsen € 2,00, één fonds € 5,00, één fonds € 3,00, twee fondsen €0,50 en twee fondsen geeft u geen geld. U schrijft deze bedragen keurig achter de naam van het fonds waaraan u dat bedrag wil geven. Het totaalbedrag is in dit voorbeeld € 15,00. Dit bedrag stopt u in de envelop die u meegeeft aan de collectant die bij u aan de deur komt.

Op woensdag 19 april (vanaf 19:00 uur) worden alle bedragen door onze tellers op een rijtje gezet. Een vijftal mensen typen de bedragen in op lijsten, zodat elk fonds straks dat bedrag krijgt, dat het toekomt. In de Knikkerkoerier van begin mei zullen we de totaalopbrengst en de opbrengst per fonds bekend maken.

Een extra vermelding verdient ook dit jaar weer MINOPRINT. Alle drukwerk voor de GDWAF is gratis verzorgd door Minoprint. Dankjewel. Fijn dat we weer op jullie konden rekenen. De collectanten GDWAF (enveloppen rondbrengen, enveloppen ophalen, tellen) krijgen binnenkort van hun coördinatoren de spullen voor de actie: enveloppen met brief, emmers. Zonder jullie enthousiaste inzet is de GDWAF niet mogelijk. Alvast hartelijk dank hiervoor.

De voorbereidingen zitten er nagenoeg op. Nu bent u met zijn allen aan de beurt. U kunt laten zien op welke wijze u de gezamenlijke collecte waardeert door gul te geven. Wij hopen per fonds op een vergelijkbare opbrengst als afgelopen jaar. Toen doneerde u geweldig. Bij voorbaat hiervoor onze welgemeende dank. Voor vragen over de collecte kunt u Martje Peters bellen (0485 – 541183).

Lijst van goede doelen 2017

Alzheimer Nederland haalt geld op voor mensen met dementie.
Brandwondenstichting
Snelle behandeling en hulpverlening betekent bevordering van kwaliteit van leven voor slachtoffers met brandwonden. Dat gunnen wij hen toch?
Het Nationaal Epilepsie Fonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, het verstrekken van hulpverlening en het organiseren van aangepaste vakantiereizen.
De Nederlandse Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten, investeert in wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg.
KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiënten ondersteuning. Samen met u strijden voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. Iedereen verdient een morgen.
GEZONDE LONGEN, VAN LEVENSBELANG
MS is een ongeneeslijke ziekte die vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar oud treft . Mensen die in de bloei van hun leven staan, mensen met dromen, mensen met een positieve toekomst in het voorruitzicht. En dan valt de klap: MS. Een ziekte die het hele gezin treft.
Het Nederlandse Rode Kruis helpt bij rampen en verzorgt EHBO tijdens evenementen. Ook gaan jaarlijks 10 ernstig zieke mensen uit onze gemeente met aangepaste vakantie.
De Nierstichting geeft toekomst.
Nierziekte tijdig opsporen is belangrijk. Het ziekteproces kan men afremmen, zodat dialyse kan worden uitgesteld of voorkomen. Helpt U daaraan mee?
De ziekte van Parkinson is een ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven. De symptomen worden gaandeweg ernstiger. Genezing is (nog) niet mogelijk, om symptomen te bestrijden is verder onderzoek nodig . Hopelijk wil u graag bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met de Ziekte van Parkinson.
FacebooktwitterFacebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: