Binnenkort gaat een grote opschoonactie bij de kasteelruïne van start. Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van het convenant dat projectontwikkelaar Terlingen Real Estate Group onlangs met IVN en Staatsbosbeheer heeft getekend.

Denkt men als gesproken wordt over landgoed Bleijenbeek meteen aan het golfressort dat in Afferden langzaam vorm begint te krijgen, in het centrum van dit landgoed ligt het kasteeleiland met daarop de in de oorlog kapotgeschoten ruïne. In het convenant is met betrekking tot de kasteelruïne vastgelegd dat het terrein rond de ruïne wordt opgeschoond en deels geschikt wordt gemaakt tot evenemententerrein. Verder is het de bedoeling om de komende jaren de nu nog bouwvallige ruïne voor verder verval te behoeden en zo te consolideren dat soms excursies onder begeleiding van IVN kunnen plaatsvinden. Gebeurt die consolidatie op het moment dat voldoende sponsors en subsidieverleners zijn gevonden om mee te betalen aan dit project, de opschoonactie staat op heel korte termijn te gebeuren. “Aankomende week of de week daarop”, schetst Theo Terlingen het pad dat is uitgezet en dat circa vijf weken in beslag gaat nemen. “Het terrein rond de ruïne moet de komende jaren verschralen zodat de orginele kruiden weer terugkomen.” Een klein deel van het eiland, een stuk grond van circa 80 bij 30 meter voor de burcht, wordt ingericht als evenemententerrein. “Wellicht kunnen hier de ‘Roofridderfeesten’ waar men in Afferden nog steeds over spreekt, een vervolg krijgen”, oppert Terlingen. Wat hij verder graag op het eiland ziet verrijzen is een theehuisje, dat vroeger in de kasteeltuin heeft gestaan.

Ook na de opschoonactie blijft het eiland waar de kasteelruïne op staat, afgesloten voor het publiek. Het hekwerk dat nu de toegang ontzegd, wordt mettertijd wel in oude luister hersteld.

Bron: Maas en Niersbode 22-02-2005