Het Heijmanspark met speeltuin vanaf de Kapelstraat in 1984 toen de Stayerhof en de Afferdse Heide nog geen nieuwe bebouwing kende.

image_pdf