De gemeente Bergen in 1895
Uit: Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

Afferden
Fraai dorp, vroeger de hoofdplaats eener heerlijkheid van Opper-Gelder, thans een deel der Limburgse Gemeente Bergen. Het ligt nabij de Maas en heeft een gierpontenveer op Vortum in Noord-Brabant. In 1860 telde men in de dorpskom alleen 336, in 1890 342 inwoners. Behalve de fraaie Rooms-Katholieke St. Cosmas- en Damianuskerk, heeft men er eene kleine kapel, aan de treurende Moeder Gods gewijd. Een oud verhaal zegt, dat het prachtig gebeiteld albasten beeldwerk van het hoofdaltaar der kerk in 1542 uit Engeland is gekomen. In 1720 ontstond oproer te Afferden, omdat de schout der schooljeugd het dusgenoemde fooien-jagen en het vieren van den ‘razenden Maandag’ verboden had.

Heukelom
Dorp, met eene Rooms-Katholieke kapel in de Limburgse Gemeente Bergen, in 1840 met 151, in 1870 met 219, in 1890 met 209 inwoners.

De foto toont een panorama van Afferden rond 1930.

image_pdf