We gaan samen bollen planten op 26 november

Afferden Samen Beter heeft meegedaan aan Kern Met Pit met het project “Ons Offere in Bloei” en zal hiervoor een geldbedrag ontvangen.
Wij stelden als voorwaarde dat:

  • De bloeiende voorjaarsbloemen voor iedereen zichtbaar moeten zijn, zodat we er allemaal samen plezier van hebben…. ieder jaar weer.
  • De bollen duurzaam en bijenvriendelijk zijn en kunnen verwilderen.
  • We samen met inwoners gaan planten.

Voor het toegekende bedrag kunnen wij slechts 16 m2 inplanten en als je dat verdeelt over de inwoners zou dat een zakje met maar een paar bolletjes zijn…. dit vonden wij een tegenvaller. Dorpsraad Afferden heeft aangegeven graag met ons op te trekken in dit project en zo is na overleg unaniem gekozen om alle bollen te planten op 1 centrale locatie, zodat er ook echt iets te beleven valt. Wij hebben samen gekozen voor het grasveldje rond de Mariakapel links en rechts van het toegangspad. Dus langs Langstraat en Kapelstraat.

Er is gekozen voor een bollenmengsel met 2 bloeiperiodes zodat het grasveld rond de kapel van februari tot mei in bloei staat. De gemeente wil voor ons het gras op de plantplek oprollen, zodat er alleen gestrooid hoeft te worden.

Ons idee is om per plantvak, 16 in totaal, inwoners of verenigingen te vragen mee te helpen strooien; max 3 personen per vak.

Je kunt je aanmelden bij info@afferdensamenbeter.nl, info@dorpsraadafferden.nl, een briefje in de bus op Dorpsstraat 5 of Langstraat 54, of per telefoon 06 – 512 994 68.

image_pdf