afferdensportkantineVoetbalclub HRC gaat niet samen met voetbalclub Stormvogels uit Siebengewald. Hoewel de gemeente op termijn een dergelijke samenwerking op een nieuwe sportaccommodatie bij Bleijenbeek nastreeft, ziet het bestuur van HRC niets in een dergelijk toekomstscenario. Vertrek uit Afferden is volgens HRC-voorzitter Harrie Koenen slecht voor de leefbaarheid van het dorp en zal het de voetbalclub veel leden kosten.

De gemeente wil in de toekomst een deel van sportcomplex de Alverman bestemmen voor woningbouw. Aan de andere kant voorziet de gemeente dat voetbalverenigingen wegens het kostenplaatje in de toekomst zullen moeten fuseren.

Normaliter krijgen alle voetbalverenigingen een bepaald bedrag van de gemeente voor onderhoud van de velden en het clubgebouw. Een uitzondering hierop vormt HRC omdat op termijn (we praten over 2010 en later, red) op een deel van sportcomplex de Alverman woningbouw is gepland. Daarom heeft de gemeente het clubgebouw van HRC niet in de onderhoudsplanning meegenomen. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden daarentegen wel vergoed, totdat duidelijk is waar de nieuwe sportaccommodatie wordt gebouwd. De onderhoudsstaat van kantine en kleedaccommodatie is echter zo slecht en het geplande woningbouwproject duurt nog zo lang, dat de gemeente nu al met HRC over toekomst en onderhoud heeft gesproken. Indien HRC over vijf jaar met andere voetbalverenigingen naar Bleijenbeek zou willen verkassen, dan zou de gemeente de totale opknapkosten van kleedaccommodatie inclusief de kantine ten bedrage van circa 70.000 euro voor haar rekening nemen. Normaliter komen kantinekosten altijd voor rekening van de vereniging. Alhoewel de gemeente de mogelijkheid openhield dat HRC zou mogen kiezen voor een nieuw clubgebouw op de bestaande locatie in combinatie met de geplande huizenbouw, is het bestuur van HRC niet op dit voorstel ingegaan. “De vrees is groot dat we als voetbalclub toch in 2010 uit Afferden moeten vertrekken. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid van het dorp en ons ledenaantal”, zegt voorzitter Harrie Koenen.

Als tegenzet kwam HRC met een eigen plan. Dit plan behelst een nieuwe kantine die HRC samen met de tennisvereniging, de jeugdsoos en de ponyclub achter de huidige kantine wil bouwen. Vervolgens wil HRC over vijf jaar, uitgaande dat de woningbouw dan actueel wordt, de kleedkamers vernieuwen en de velden een slag draaien, zodat woningbouw mogelijk wordt. Verder voorziet het plan dat de kosten voor de nieuwe multifunctionele kantine door de vereigingen met eigen middelen worden gefinancierd. De architectkosten daarentegen komen voor rekening van de gemeente.

Het college is met het HRC-plan akkoord gegaan omdat dit voorstel samenwerking met andere voetbalverenigingen in de toekomst niet uitsluit.

Bron: Maas- en Niersbode 01-03-2005