De jubilarissen (vlnr) Tine en Jacques v.d. Boom, Theo Arts, Louis Roersch, Rogér Keijsers, Pierre Keijsers en Jan Keijsers.

Aan alle goede tijden komt een tijd. Dat geldt ook voor de Alverländer Muzikanten. Na ruim 50 jaar valt het doek voor deze Offerse blaaskapel. Met de huldiging van enkele jubilarissen afgelopen zaterdagavond tijdens een gezellige bijeenkomst bij eethuis ’t Kapelleke werd nog even teruggeblikt op een halve eeuw blaasmuziek.

Door vergrijzing en te weinig aanwas van nieuwe leden zag de toekomst voor de Alverländer Muzikanten er steeds somberder uit. Een in het leven geroepen ledenwerfactie leverde niet het beoogde resultaat op en twee jaar corona maakte het er ook niet beter op. Daarom heeft het bestuur een tijdje terug met weemoed in het hart besloten deze bekende Offerse blaaskapel op te doeken. Gelukkig kan iedereen terugkijken op 50 mooie jaren. Oprichters Pierre Keijsers en Jan Keijsers kijken dan ook trots terug op die tijd. Helaas is medeoprichter Gert Tönnissen al heel lang geleden – in 1992 – overleden, maar zou zeker eveneens trots zijn geweest als hij het had mogen meemaken. De gouden jaren, de periode, 1990 – 2010, kunnen in de boeken als de gouden tijd voor deze Offerse blaaskapel. Ieder twee jaar maakten de leden een tour door het buitenland waar zij het aangename combineerden met het maken van muziek door het publiek te trakteren op gezellige Egerländer en Böhmische muziek.

Nu na ruim 50 jaar het doek valt, blijven vooral de herinneringen en de verhalen. En werden voor de laatste keer de jubilarissen gehuldigd. Pierre (zang) en Jan (bugel) Keijsers ontvingen als 50-jarige jubilarissen van het bestuur een cadeaubon, terwijl Rogér (slagwerk) Keijsers voor zijn 40-jarig lidmaatschap met een mooie bronzen plaquette van de Alverman naar huis ging. Geluidsman Theo Arts is 25 jaar lid en ontving eveneens een bronzen plaquette maar dan een maatje kleiner. Bestuurslid Jacques v.d. Boom en zijn vrouw Tine ontvingen voor hun 25 jaar verleende diensten een mooi wandbord.

Tot slot werd even stil gestaan bij dirigent Louis Roersch (tenorhoorn). Na het overlijden van Gert heeft Louis het dirigentschap overgenomen en gedurende 30 jaar als meespelend dirigent muzikaal leiding gegeven aan de Offerse blaaskapel. Hij werd bedankt met een mand met lekkere produkten.

Bron: Frans Thonen

image_pdf