Pastoor Blom is bereikbaar onder tel. nr. 06 – 557 228 69 en via email rickblom7@hotmail.com

De sacristie van de kerk is geopend op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur. U kunt er terecht voor het bestellen van een H. Mis (misintentie) en voor vragen over de kerk en het kerkhof. De sacristie is telefonisch bereikbaar onder nr. 06 – 288 734 24.

De kosten voor een intentie bedragen € 17,50.

Adres parochie: Dorpsstraat 32, 5851 AK Afferden

  • Doopvieringen: in overleg met de pastoor.
  • Eerste Heilige Communie: om het jaar, aanmelden bij de pastoor en via school.
  • Heilig Vormsel: om het jaar, aanmelden bij de pastoor en via school.
  • Huwelijksviering: in overleg met de pastoor.
  • Ziekenzalving: in overleg met de pastoor.
  • Opbaren in de oude toren: in overleg met de pastoor.
  • Avondwake: in overleg met de pastoor.
  • Uitvaarten: in overleg met de pastoor.

Indien bij een overlijden de nabestaanden het klokje van de Mariakapel willen laten luiden, dient men contact op te nemen met Mia Franssen tel. nr. 0485 – 531221, die hier dan zorg voor draagt.

Bij afwezigheid van pastoor kunt u contact opnemen met:
Wim Bendermacher,
Dorpsstraat 32 te Afferden.
Tel. nr. 0485 – 531725 of 06 – 101 936 85

Voor uw steun aan uw kerk:
Bankrek.nr. NL78 RABO 0101802285

Voor de kapel OLV van Zeven Smarten:
Bankrek.nr. NL94 RABO 0106056611

Jaarstukken