Info en contactgegevens parochie


Pastoor Blom is bereikbaar onder tel. nr. 06 55 72 28 69 en via email rickblom7@hotmail.com

De pastorie is geopend op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur. U kunt er terecht voor het bestellen van een H. Mis (misintentie) en voor vragen over de kerk en het kerkhof. De pastorie is dan ook telefonisch bereikbaar onder nr. 0485-531262.

De kosten voor een intentie bedragen € 17,50.

Adres parochie en pastorie: Dorpsstraat 60, 5851 AK Afferden

  • Doopvieringen: in overleg met de pastoor.
  • Eerste Heilige Communie: om het jaar, aanmelden bij de pastoor en via school.
  • Heilig Vormsel: om het jaar, aanmelden bij de pastoor en via school.
  • Huwelijksviering: in overleg met de pastoor.
  • Ziekenzalving: in overleg met de pastoor.
  • Opbaren in de oude toren: in overleg met de pastoor.
  • Avondwake: in overleg met de pastoor.
  • Uitvaarten: in overleg met de pastoor.

Indien bij een overlijden de nabestaanden het klokje van de Mariakapel willen laten luiden, dient men contact op te nemen met Mia Franssen tel. nr. 0485-531221, die hier dan zorg voor draagt.

Bij afwezigheid van pastoor kunt u contact opnemen met Lianne Sanders, Irenestraat 28 te Afferden, tel. nr. 0485-532073.

Voor uw steun aan uw kerk:
Bankrek.nr. NL78 RABO 0101802285

Voor de kapel OLV van Zeven Smarten:
Bankrek.nr. NL94 RABO 0106056611