Informatieavond dijkversterking Afferden op dinsdag 5 juni 2018

Waterschap Limburg werkt aan het versterken van de dijken in Afferden. Deze dijkversterking is onderdeel van het programma Dijkversterkingen Maaswerken. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering beter beschermd tegen (overlast bij) hoogwater van de Maas. 

Op dinsdag 5 juni 2018 van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Waterschap Limburg samen met aannemer Dijkencombi een informatieavond over de dijkversterking in Kubbus Partycentrum aan de Dorpsstraat 42 in Afferden. Koffie/thee en iets lekkers staan voor geïnteresseerden klaar vanaf 18.30 uur.

Tijdens een presentatie vertellen het waterschap en aannemer Dijkencombi meer over het plan van aanpak voor de realisatie in 2018-2019. Aansluitend is er een informatiemarkt waar u met al uw vragen over de wijze van uitvoering, de planning en het uitvoeringsontwerp terecht kunt bij de de aanwezige experts van het waterschap en Dijkencombi. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden.

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?
Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas gaat afvoeren door klimaatverandering. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

Naast het versterken van dijken, onderzoekt Waterschap Limburg op vijf locaties het verleggen van dijken.  Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Contact en informatie
Meer informatie over de dijkversterkingen vindt u op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunt u per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat al uw vragen over dijkversterkingen behandelt. U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen, telefoonnummer 088 – 88 90 100.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: