AFFERDEN L. 26-10-2018


UNIEK
in Nederland. Multifunctioneel Centrum in Afferden buiten het dorp.

De commissie Samenleving van de gemeente Bergen heeft in haar ‘oneindige wijsheid’ gekozen voor het plan Alverman, een Multifunctioneel Centrum op het sportpark de Alverman, gelegen ver buiten het dorp.

Een weloverwogen keuze, gezien de vele kritische en verhelderende vragen die er gesteld werden vanuit deze zeer ongeïnteresseerde commissie. Tijdens de vergadering werden de onderzoekers van Plan&Project, de Werkgroep WAA en de Dorpsraad Afferden stevig aan de tand gevoeld. Niet dus! Een enkele summiere vraag van de fractie Kern en een intelligente opmerking van de PK over de afstand van 1000 meter, die volgens hen wel te overbruggen is. Dat was het!

De Dorpsraad heeft zich lange tijd met alle energie ingezet om een juiste en kritische houding te willen bewerkstelligen. Vanuit deze ‘aandachtige’ commissie geen enkele kritische vraag over hoe het mogelijk is dat een investering van het eerder gepresenteerd plan Alverman van € 1.600.000,– in een zeer korte tijd, waarin ook nog eens een embargo was afgesproken, een nieuw plan Alverman werd verlaagd tot € 720.000,–. Toevallig bijna hetzelfde bedrag als dat van een eerder ingebracht plan van de Dorpsraad Afferden. Geen enkele kritische vraag over wat het doet met de leefbaarheid in het dorp. Een dorp waar de gemeente een jaar geleden ook nog de laatste winkel sloot. En evenmin geen kritische vraag aan de ouders, de schooldirecteur, over hoe de schoolkinderen straks de weg van 1000 meter wekelijks zullen moeten overbruggen om buiten het dorp te moeten gymmen. Geen kritische vragen over het draagvlak van de bevolking van Afferden, daar waar burgerparticipatie een belangrijk speerpunt is in onze huidige maatschappelijke opvattingen.

De gemeenteraad zal zoals het zich nu laat aanzien in de raadsvergadering van dinsdag 13 november, mogelijk bij wijze van indiening van een motie, beslissen goedkeuring te geven aan het plan Alverman.

Als Dorpsraad hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt dat we te maken hebben met een zeer bevooroordeelde gemeente die stelselmatig bezig is één en ander richting plan Alverman te sturen. Elk ander plan wat niet strookte met plan Alverman werd bij voorbaat al van tafel geveegd. We kunnen ons niet aan het gevoel onttrekken dat hier veel meer achter zit. Het riekt!!!

Mede hierdoor wordt het stil in Afferden. Heel erg stil.
Is dit wat Afferden wil?

Dorpsraad Afferden.

image_pdf