Het rijk versierde interieur van de oude kerk van Afferden. Deze gotische kerk is omstreeks 1500 gebouwd. In de eeuwen daarna heeft de kerk vele veranderingen ondergaan, maar de oorspronkelijke stijl bleef behouden.

Toen de kerk in de Tweede Wereldoorlog zwaar werd beschadigd, is nog overwogen de oude kerk te herbouwen. Vooral vanwege het gotische priesterkoor met het monumentale altaar. Aangezien de oude kerk echter slechts 285 zitplaatsen had en destijds eigenlijk te klein was voor de 1700 parochianen, werd toch besloten een nieuwe kerk te bouwen.

Bij de bouw is rekening gehouden met de terugplaatsing van het bewaard gebleven oude albasten altaar.

Wat opvalt zijn de (te) grote beelden van de kerkpatronen Cosmas en Damianus aan weerszijden van het altaar. Deze zijn bij de plaatsing van het altaar in 1973 niet meer gebruikt.

image_pdf