Toen mij gevraagd werd een stukje te schrijven voor de krant en de Knikkerkoerier over het afscheid van de pastoor, begon ik pas te denken. Pastoor Harry Reijnen, wat weet ik eigenlijk van hem. Persoonlijk dus heel weinig. Ligt dit aan mij of komt dit door de eenvoud van pastoor zelf? Tja, wat doe je dan? Dan nodig je pastoor uit en onder het genot van een lekker bakje koffie, stel je vragen.

De eerste vraag is “hoe word je pastoor van een parochie? Word je gevraagd door het bisdom of solliciteer je op een vacature?” Je wordt dus gevraagd, maar je kunt wel een wens tot overplaatsing bij het bisdom kenbaar maken.

Harry Reijnen is in 1957 geboren in Pey-Echt. Na zijn jeugd ging hij naar het seminarie Rolduc in Kerkrade. Na 1 ½ jaar merkte hij dat het klooster meer trok en zo kwam hij bij de Trappisten in Pey-Echt. 7 Jaar later werd hij, op 29-3-1987, daar tot priester gewijd. Hij kreeg een aanstelling in Gennep als kapelaan en 3 jaar later werd hij kapelaan en daarna pastoor in Molenhoek. Hier kwam hij in contact met Marie en toen hij 8 jaar later werd overgeplaatst zei ze: “ik ga met je mee, ik wil voor je zorgen” en zo werd ze in Zuid-Limburg zijn huishoudster. In 2002 heeft Harry het bisdom verzocht om weer overgeplaatst te worden naar Noord-Limburg en zo werd hij in mei 2003 pastoor van Heijen en vanwege de broze gezondheid van pastoor Jenniskens ook assistent voor Afferden en Siebengewald. De gezondheid van pastoor Jenniskens ging echter zo snel achteruit, dat hij al per 1 september datzelfde jaar ook pastoor werd van deze twee parochies. Met het overlijden van Marie in 2009 had Harry het erg moeilijk. Iemand, die altijd voor jou gezorgd heeft, zien lijden en sterven is zwaar. Harry ging, als het even kon, trouw iedere zondag naar huis. Als enigst kind voelde hij zich verantwoordelijk voor zijn ouders. Zijn moeder had een verzameling engelbewaarderbeeldjes en toen ze ouder werd, zocht ze hier een goede plaats voor. Via, via kwam pastoor Reijnen in contact met Diny, die in Groesbeek een religieus museum heeft. Zij wilde de beeldjes graag hebben en zo ontstond er een goede band tussen Diny, haar man Frans en Harry. Na het overlijden in 2016 van zijn moeder en in 2018 van zijn vader zijn beiden een grote steun voor hem geweest. Diny komt ook regelmatig in Afferden omdat ze graag de diensten op woensdagavond in onze Mariakapel bezoekt.

Na 16 jaar is Harry toe aan een nieuwe uitdaging. Hij gaat per 1 oktober naar het verzorgingstehuis/klooster van de zusters in Nuland.

Vroeger begon je op jonge leeftijd bij een baas en daar bleef je tot je te oud was om nog te werken Tegenwoordig maak je keuzes. Afgezien van de financiële vergoeding, vraag je jezelf af “ben ik gelukkig, is dit wat ik doe, dat wat ik graag doe, dat waar ik goed in ben?”

Ik kan mij zo voorstellen dat een pastoor hetzelfde denkt. Oké, priester zijn, is een roeping, maar de vraag blijft: “ben ik hier op mijn plaats, voeg ik iets toe?” Harry heeft lang met deze vraag geworsteld en heeft een andere mogelijkheid gevonden om dienstbaar te zijn. Daarom neemt hij per 1 oktober afscheid van de drie parochies. In Afferden willen wij hier tijdens de eucharistieviering, op zondag 22 september om 11.00 uur, bij stilstaan.

De pastoor zal om 10.30 uur door de ‘Fanfare Helpt Elkander’ worden afgehaald in de Mariakapel en in optocht door het dorp naar de kerk lopen. De dienst wordt muzikaal begeleid door het Kerkkoor, Basiskoor, de Troubadours en de Gemengde Zangvereniging Laetitia.

Vanwege de korte voorbereiding hopen we dat iedereen, die nog eventueel een bijdrage kan en wil leveren om hier een mooie viering van te maken, contact opneemt met Ger Vullings.

Ook willen wij hierbij alle mensen van Afferden voor deze dienst uitnodigen. Na afloop van de viering zal, achter in de kerk, onder het genot van koffie of thee met gebak, de gelegenheid zijn om persoonlijk van pastoor Harry Reijnen afscheid te nemen.