Is belangstelling voor Afferden Samen Beter tanende?

Vormde de keuze voor de Mariakapel de reden dat afgelopen dinsdagavond zo weinig mensen de dorpsavond van Afferden Samen Beter bezochten? Of is er gewoon weinig belangstelling voor de onderwerpen om Afferden op termijn toekomstbestendiger te maken? Het aantal bezoekers is in ieder geval veel te weinig om te kunnen spreken van enig urgentiegevoel bij de bewoners en doet de vraag rijzen of er vanuit het dorp wel voldoende draagvlak is voor de vele plannen die door Afferden Samen Beter worden gesmeed.Plannen voor bijvoorbeeld de aanstelling van een dorpsondersteuner of de oprichting van een dorps/zorgcoöperatie op conto van de zorgverzekeraar. Want sinds de huisartsenpraktijk in Afferden op een nieuwe manier volgens de richtlijnen van de positieve gezondheid is gaan werken, is het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis met een kwart gedaald en daarmee ook de kosten. Deze opbrengst voor de ziektekostenverzekeraar zou volgens huisarts Hans Peter Jung deels terug moeten vloeien naar het dorp voor bijvoorbeeld de betaling van een mogelijke dorpsondersteuner.

Of dergelijke plannen realistisch zijn, zal de praktijk moeten uitwijzen. In ieder geval zet de werkgroep Afferden Samen Beter zich in om duidelijkheid te krijgen wat het dorp vindt van dergelijke plannen en wat precies de voordelen voor Afferden zouden kunnen zijn. Vandaar de belegging van een bijeenkomst in de Mariakapel waar Hay Mulders uit het dorpje America vallend onder de gemeente Horst aan de Maas tekst en uitleg kwam geven over zijn rol als dorpsondersteuner bij het gezondheidscentrum in America. Jac Thijssen in zijn hoedanigheid als voorzitter van de dorpscoöperatie in America deed hetzelfde betreffende de coöperatievorm.

Het belangrijkste doel van de dorpscoöperatie in America is het bevorderen van de contacten en het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Dat gebeurt door het ontwikkelen, stimuleren, faciliteren en uitvoeren van activiteiten. Concreet betekent dit dat leden van de dorpscoöperatie mensen vervoersmogelijkheden met de eigen auto aanbieden, dat er een dagvoorziening in de vorm van een ‘Hoeskamer’ is en bijvoorbeeld dat er AED-cursussen worden gegeven. Jac Thijssen benadrukt dat er in de coöperatie extra aandacht uitgaat naar kwetsbare leden en inwoners. Dat gebeurt door het opzetten van (zorg)faciliteiten en(zorg)diensten waardoor mensen zolang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. De voordelen van zo’n dorpscoöperatie liggen volgens Thijssen vooral hierin dat zo’n coöperatie iets is van het dorp en een grotere rol aan de burgers geeft. Een coöperatie biedt continuïteit en kan makkelijk uitgebreid worden met nieuwe activiteiten. Tevens worden vrijwilligers door zo’n coöperatie ontzorgd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige schaarse krachten.

Hay Mulders is als dorpsondersteuner 10 uur per week in dienst bij het gezondheidscentrum in America. Daar legt hij zich vooral toe op het koppelen van hulpvragen van bewoners aan bestaand of nog te ontwikkelen hulpaanbod. Preventie, signaleren, behandelen en nazorg zijn eigenlijk de sleutelwoorden die perfect passen bij zijn functie. Een verbindende rol die ertoe moet leiden dat er beter voor elkaar gezorgd wordt in het dorp. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Een bijkomend voordeel, vindt Hay dat hij als dorpsondersteuner door zijn contacten makkelijker achter de voordeur kan komen om zo problemen te signaleren en op te lossen. Hay Mulders werd in eerste instantie betaald vanuit een provinciale subsidie maar ontvangt zijn salaris tegenwoordig van de gemeente.

Belangrijk voor het succes van beide initiatieven is volgens beide sprekers dat hiervoor voldoende draagvlak moet zijn in een dorp. Ook in de gemeente Horst aan de Maas is een dorpsondersteuner nog zeker geen gemeengoed en slechts in twee dorpen te vinden. Een punt van aandacht waar in Afferden zeker nog aan gewerkt moet worden gezien de geringe belangstelling tijdens de presentatie in de Mariakapel.

Bron: Frans Thonen

  1 reactie op “Is belangstelling voor Afferden Samen Beter tanende?

  1. In Gemeente Gennep zijn ze al een stapje verder met het aanstellen van een Dorpsondersteuner

    https://www.ven-zelderheide.nl/ondersteuner
    https://www.dagottersum.nl/index.php/dorpsondersteuner

    In Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek zijn dorpsondersteuners actief. In Gennep-West is het programma Accent op Ieders talent gecontinueerd (wijkondersteuner). Deze initiatieven worden financieel ondersteund door de gemeente en worden begeleid door het opbouwwerk. Een beleidskader voor het faciliteren van dorps- en wijkondersteuners wordt samen met betrokken inwonersorganisaties voorbereid (besluitvorming is in 2019 gepland).
    Bron:Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening/Samenkracht en burgerparticipatie op gemeente website jaarverslag gemeente Gennep

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *