Categorie: Afferden Samen Beter

Dit is er besproken op de 2e ledenvergadering van Afferden Samen Beter

In de zomermaanden hebben we de dorpsdagboeken nog eens kritisch bekeken en hebben daar wensen/ideeën uit verzameld die heel vaak en vanuit verschillende leeftijdsgroepen werden benoemd.Hieruit zijn gekozen: Welkomstpakketjes voor nieuwe inwoners van Afferden Dorpsboek Offere Respijtzorg Gezamenlijkheid vergroten via Offere Mien Offere Al deze onderwerpen werden omarmd en uitgebreid toegelicht. Er werd bijgepraat over…

Afferden Samen in Bloei

ONS PROJECT VOOR KERN MET PIT 2022   Vereniging Afferden Samen Beter wil graag mee doen met een project bij “Kern Met Pit 2022” om samen met inwoners onze dorpskern in bloei te zetten in het voorjaar….. en het liefst duurzaam: dus voorjaarsbollen die geschikt zijn om te verwilderen.  Het idee is om zoveel mogelijk…

Dorpsboek Offere

Afferden Samen Beter doet mee met de Rabobank ClubSupport actie 2021. Wij willen graag samen een Dorpsboek Offere maken. Voor de oudste generatie een dankbare uitdaging om terug te gaan in hun herinneringen, voor de middelste generatie de herkenning en aanvulling…. en voor de jongste generatie een waardevolle verzameling van ons erfgoed. Gelukkig is er al heel…

Nieuwsbrief en de TOP 3 van Afferden Samen Beter

Op de eerste Algemene Ledenvergadering op 15 juni is niet alleen het bestuur van Afferden Samen Beter officieel gekozen, maar zijn er ook veel informatie, tips en wensen verzameld waar we weer mee verder kunnen. Aan de hand van de doelstellingen 2021/2022 hebben we aan de leden gevraagd om de lijst aan te vullen en…

Jaarverslag 2020 Afferden Samen Beter

Op de 1e Ledenvergadering van ASB, waarbij het definitieve Bestuur ASB door de leden gekozen is, hebben we teruggeblikt op het jaar 2020, dat zo veelbelovend begon met de oprichting van de vereniging Afferden Samen Beter en er waren ideeen genoeg over hoe we meer zichtbaar en dichter bij de inwoners de dialoog aan wilden…

Stakeholderoverleg Herinrichting Heijmanspark

Nu de corona-maatregels versoepeld zijn kan eindelijk het langverwachte overleg tussen afvaardigingen van de belangengroepen plaats gaan vinden, niet via “Zoom” of “Teams”, maar in het echt op 24 juni as. De meeste groepen hebben hun wensen/visie en plannen ingestuurd en in het komende gezamenlijke overleg hopen we dat er een mooi plan uit gaat…

Allereerste algemene ledenvergadering Afferden Samen Beter

De vereniging Afferden Samen Beter bestaat inmiddels ruim een jaar, maar heeft tot nu toe door alle maatregelen rondom Corona nog geen Algemene Ledenvergadering (oprichtingsvergadering) kunnen houden. Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn kunnen we een datum inplannen. Dinsdag 15 juni a.s. om 19.30 uurIn zaal de Pruuver, langstraat 4 Wanneer u wilt komen vragen…

Status update #3 herinrichting Heijmanspark: Werkgroep Aanwonenden

In status Update #2 zijn o.a. ingekomen suggesties m.b.t. herinrichting met u gedeeld. Ook is in het kort gerefereerd naar het vervolgproces en zijn een drietal factoren zoals budget, bereidheid en samenhang van ideeën binnen de beschikbare ruimte voorgelegd. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de herinrichting in volle gang. De Gemeente heeft een…

Status update #2 herinrichting Heijmanspark: Stakeholder Aanwonenden

In status Update #1 is de werkgroep Aanwonenden aan u voorgesteld. Zoals aangegeven hebben de huidige leden gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over de herinrichting van het park. De samenstelling van de werkgroep is naar onze mening een redelijk goede afspiegeling van het dorp om tot een representatief wensenpakket te komen.…