Categorie: Afferden Samen Beter

Status update #1 herinrichting Heijmanspark: Stakeholder Aanwonenden

Op 15 november is er via de sociale kanalen zoals internet en Knikkerkoerier een oproep gedaan om mee te denken over de herinrichting van het Heijmanspark. Deze oproep was gericht aan de aanwonenden van het park en geïnteresseerde inwoners uit het dorp. Binnen 1 week waren er meerdere personen die enthousiast hebben gereageerd. Enkele personen…

Sociale Kaart van de Gemeente Bergen

De sociale kaart is het overzicht van organisaties die hulp, zorg, advies en activiteiten bieden in de gemeente Bergen (L). De sociale kaart biedt tevens achtergrond info over wat de hulp, zorg of advies inhoudt. Staat de informatie die u zoekt niet op de sociale kaart? Neem dan contact op met het Sociaal Team. https://zorg.bergen.nl/

Herinrichting Heijmanspark

OPROEP: WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK? Zoals bekend is er een basis gelegd van wensen en ideeën over het park via dorpsdagboeken, tafelgesprekken en dorpsavonden. Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen die actief mee willen denken over de herinrichting van het park. Wil jij, als aanspreekpunt van aanwonenden…

Steunpunt Offere op 1 november 2020 van start gegaan

Het is een uitgewerkte versie van het Steunpunt Offere, dat in april 2020 als gezamenlijk initiatief van huisartsenpraktijk Afferden, huiskamer Béjèn, KBO, vele vrijwilligers en Afferden Samen Beter snel is ontstaan als reactie op de Coronaproblematiek. Op de 4e Dorpsavond van Afferden Samen Beter is het Steunpunt Offere gepresenteerd. Hier is de presentatie van Steunpunt…

Bekijk presentatie Steunpunt Offere en Gezondheidscentrum

Hier kunt u de presentatie over het Steunpunt Offere nalezen. De presentatie werd op 17 september 2020 gehouden door Peter Sanders. Hier kunt u de presentatie over het nieuwe Gezondheidscentrum nalezen. De presentatie werd op 17 september 2020 gehouden door Saskia Benthem.

Beschouwing plannen van Afferden Samen Beter

Op 16 juli j.l. werden in zeer kleine kring de resultaten van het door de Provincie Limburg gesubsidieerde project “Samen op weg naar een nieuw (zorg)landschap” persoonlijk aan gedeputeerde Housmans aangeboden. De projectgroep, onder leiding van gemeente Bergen, bestond uit Syntein, HAN University of Applied Sciences, Huisartsenpraktijk Afferden, Jonge Honden en Afferden Samen Beter. Ivm…

Regio Deal Noord-Limburg

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Vandaag heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro. In februari…

Afferden Samen Beter wil doorpakken met ambities

DOOR JOS GRÖNIGER 20.05 t/m 26.05 2020 in VIA Horst/Venray, editie Bergen/Boxmeer/Gennep De sociale toekomst van een dorp of wijk valt of staat bij de betrokkenheid van de bewoners. In het Noord-Limburgse Afferden leidt de cohesie tot mooie initiatieven. Afferden Samen Beter is daar een mooie exponent van. Brigitta den Boer roemt de betrokkenheid maar…