Huiskamer Béjèn

Het laatste nieuws van Béjèn

Zeg je “Voorjaar”, dan komen er vaak de woorden grote voorjaarsschoonmaak achteraan. En dan niet alleen het schoonmaken van huis en haard, maar ook spullen uitzoeken, opruimen en weg doen. En dat is een hele kunst, wat doe je wel en wat doe je niet weg? Ongetwijfeld zijn er veel dingen weg gedaan, waar men later toch spijt van had.

Maar gelukkig, in plaats van weg doen, wordt er ook gekeken of het aan iemand anders kan worden gegeven. De kledingbak, kringloopwinkel zijn bekend natuurlijk. Maar heel hoog in ons bewustzijn moet staan; het Dorpsarchief.

Vrijdagmiddag 20 maart hebben zo’n kleine 30 mensen weer zitten genieten van de verhalen en de oude beelden van de ‘leggere schôl’. Maar zeker ook van de expositie, ingericht door Theo Kleintjens. De sfeer van vroeger was weer even terug. Onder de bezoekers zagen wij veel nieuwe gezichten, een aantal van onze vaste gasten genoten met de Zonnebloem van een fijne middag. Maar de mensen van het dorpsarchief komen beslist nog eens terug met hetzelfde thema. Tevens was Theo Kleintjes aanwezig die oude schoolspullen tentoon heeft gesteld. Dorpsarchief is er zo wie zo elke laatste vrijdagmiddag van de maand.

DSCN2063 DSCN2062 DSCN2055

Mocht u grote schoonmaakwoede en de opruimkriebels krijgen, dan weet u dus waar u het dorpsarchief kunt vinden.

De agenda in Béjèn

 • Op de woensdag om 12.30 uur een gezellig etentje
 • Op de donderdag creatieve mogelijkheden
 • Woendag 1 april bezoek van de Regiobank
 • Op de vrijdag spelletjes en sjoelen
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Het laatste nieuws van huiskamer Béjèn

We hebben een prachtige klusruimte, maar waar blijven nu de mensen die daar gebruik van willen maken?

Het idee is dat er wellicht uit een kleine groep handige mannen en vrouwen een kleinschalige hulpdienst kan ontstaan. En dan hulp op het gebied van heel kleine klusjes, zoals lampje indraaien, deurklink vastzetten, stekkertje nakijken, kortom dingen waarvoor je geen bedrijf hoeft te bellen. Zo kunnen we elkaar in het dorp helpen. Iets dat met het oog op de toenemende vergrijzing een mooie aanvullende voorziening in het dorp kan zijn. En daarnaast lekker bezig zijn met bv. vogelhuisje, voerplankje, fotolijstje maken. En er zijn beslist nog meer leuke ideeën. Dus geef U op wanneer U interesse heeft.

De agenda in Béjèn

 • Elke woensdag 12.30 uur gezellig eten
 • Dinsdag 3 februari 14.30 uur:
  Bureau Maria geeft voorlichting hoe zij u verzorging en begeleiding kunnen bieden, wanneer dat nodig blijkt.
 • Woensdag 4 februari:
  Sjoelwedstrijd. Prijs een diner bon.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Vanaf a.s. donderdag zal de agenda van Béjèn worden opgenomen in de algemene activiteitenagenda van deze website. Tevens is de agenda te raadplegen via de webpagina’s van Béjèn.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Het laatste nieuws van huiskamer Béjèn

We kijken terug op 2014, een heel geslaagd jaar ! Er is door velen met inzet en liefde hard gewerkt. Béjèn is een feit geworden. In 2015 gaan we met vereende krachten door. Van maandag tot en met vrijdag bent u ’s middags hartelijk welkom. Er is tijd voor een praatje, een spelletje en er is natuurlijk altijd koffie en thee.

huiskamer_bejen_2014

Afgelopen bestuursvergadering namen we afscheid van voorzitter Huub Hermens. Door uitbreiding van zijn werk heeft hij te weinig tijd voor de Stichting. Maar mede dankzij zijn inzet in de afgelopen anderhalf jaar, is er veel gerealiseerd. Daarvoor heel hartelijk dank. Wie wordt onze volgende voorzitter?

De activiteiten in Béjèn

 • Iedere woensdag om 12.30 uur is er een heerlijke, vers bereide maaltijd, gezellig en voedzaam. Opgeven kan in Béjèn.
 • Op donderdag is er de hobbymiddag.
 • Woensdag 21 januari : spelletjesmiddag. Gewoon gezellig, veel verschillende spellen, met prijsjes als afsluiting. Breng uw eigen favoriete spel maar mee. En ook uw buurvrouw of buurman.
 • Woensdag 4 februari : sjoelwedstrijd. Voor de winnaars eeuwige roem en eer en een maaltijdbon.

Binnenkort is er voor de vrijwilligers de cursus reanimatie, waarin ook ons AED apparaat wordt uitgelegd. U kunt zich nog aanmelden, er is nog 1 plaats vrij. Verder zijn er mensen welkom om ons vrijwilligersteam uit te breiden. Of om 1 x per 6 weken te koken voor onze gasten.

 

Voor informatie zijn wij bereikbaar:

– Telefonisch: 0485 – 532287 of 0485 – 532135
– Per email: stichtingbloa@gmail.com
– Per post: Afferdse Heide 22, 5851EC Afferden.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Opening huiskamer en onthulling naam zondag 29 juni

bloa_paintAfferden leeft en bruist. Dat wordt weer eens duidelijk in het feestweekend van 28 en 29 juni. Eerst 28 juni het Offers Treffe en op zondag 29 juni opening en bekendmaking naam van de huiskamer.

Mensen het is gelukt! Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken wat door medewerking, sponsoring, en donaties van velen tot stand is gebracht. Een fantastisch mooi ingerichte huiskamer met alles er op en er aan om onze oudere dorpsbewoners met warmte en hartelijkheid te kunnen ontvangen in een gezellige omgeving.

Tijdens de opening onthullen we de naam van de huiskamer. Deze naam is gekozen uit de ongeveer 30 inzendingen die we hebben ontvangen na een oproep in de Knikkerkoerier.


Programma

 • 13.30 uur Officiële opening en onthulling naam (Wilbert Pothoff)
 • 13.45 uur Inloop en bezichtiging belangstellenden.

 

Wilbert Pothoff is als directeurbestuurder van woningcorporatie Destion bij ons huiskamerproject betrokken, maar natuurlijk ook als inwoner van Afferden. Destion heeft de huiskamer gebouwd in combinatie met de huurwoningen en stelt deze voor een symbolische huurprijs ter beschikking.

We hopen u te kunnen begroeten op zondag 29 juni. Graag tot dan!

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Waarderingssubisidie voor huiskamerproject

Aan de Afferdse Heide realiseert Destion de bouw van een huiskamer, een ontmoetingspunt voor ouderen in Afferden. Voor de exploitatie zorgt de Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen in Afferden (BLOA).

De gemeente Bergen heeft de stichting BLOA een waarderingssubsidie van € 5.000,- toegekend.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Lijsttrekker KERN Bergen onder indruk van huiskamerproject Afferden

Marleen Raijmakers, lijsttrekker van KERN bij de komende gemeenteraadsverkiezingen bezocht afgelopen week het in aanbouw zijnde huiskamerproject aan de Afferdse Heide.

huiskamerproject_kern_2014

Zij bezocht dit project dat wordt gerealiseerd op initiatief van de Stichting Bevordering Leefbaar Ouderen Afferden (BLOA) met de voorzitter van deze stichting, Huub Hermens. Naar verwachting wordt dit project in het voorjaar opgeleverd. Alhoewel Marleen Raijmakers tijdens de diverse dorpenrondes al was bijgepraat over de plannen en doelstellingen van de stichting en zij in haar rol als raadslid al aanwezig was bij de eerste steenlegging, wilde zij graag zien hoe de plannen er nu voor stonden.

Huub Hermens legde nog eens uit dat het huiskamerproject bedoeld is voor ouderen die graag zo lang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Via dit project wil het bestuur van BLOA die wens ondersteunen en met de hulp van vrijwilligers activiteiten ontwikkelen die daarop gericht zijn.

Het huiskamerproject heeft nadrukkelijk een inloopfunctie en biedt ruimte aan ongeveer 25 personen. “Ouderen kunnen naar de huiskamer komen voor een kopje koffie, een praatje te maken of een spelletje te doen. Muziek luisteren en tv kijken kan ook”, zegt Hermens. “Inmiddels hebben zich al ruim 30 vrijwilligers aangemeld. En bij voldoende belangstelling denken we ook aan activiteiten als gezamenlijk koken en gezellig samen eten. Ook overwegen wij een boodschappendienst op te zetten voor de ouderen die weinig of geen vervoer hebben.” Huub Hermens voorspelt dat door de komende vergrijzing huiskamerprojecten onmisbaar zullen worden.

Een onder de indruk zijnde Marleen verklapte aan Huub alvast dat een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van KERN de zorg is voor diegenen die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van anderen. Het project bestempelde zij als een uitstekend voorbeeld hoe invulling kan worden gegeven aan burenhulp en vrijwilligerswerk. “Dit is invulling geven aan de zo gewenste participatiesamenleving”, benadrukt zij. Marleen sprak verder de wens uit, dat een vergelijkbaar initiatief in Siebengewald ook een groot succes mag worden.

Tenslotte wenste zij via Huub Hermens het bestuur en de vrijwilligers veel succes toe bij het verwerven van de financiële middelen om “de huiskamer” in te richten.

Bron: Maas- en Niersbode

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Prijsvraag Huiskamerproject Afferdse Heide

bloa_header_01

Wie weet de origineelste naam voor de huiskamer?!
Nu de eerste steenlegging achter de rug is, willen we natuurlijk ook een naam hebben voor de huiskamer. We willen er graag alle inwoners van Afferden in betrekken en dit doen in de vorm van een prijsvraag.

Voor degene die de origineelste en/of leukste naam bedenkt is er een leuke prijs waarbij de winnaar/winnares invloed heeft op de aard van de prijs.

Hoe kun je mee doen?
Er zijn twee manieren om een naam in te zenden: via het e-mailadres onderaan dit bericht met vermelding van naam, adres en telefoonnummer of door het invulstrookje dat geplaast is in de Knikkerkoerier in de bus te doen bij Paul van Oijen, Wielerveldweg 8 of Lidyanne Canta, Kapelstraat 55.

Eventueel kunt u vermelden hoe u tot de naamgeving bent gekomen.
U kunt tot 1 april uw suggestie/idee indienen.

Natuurlijk hopen wij dat velen van u dit zullen doen!

Stichtingbestuur BLOA (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Afferden)
E-mail: post.bloa@gmail.com

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Nieuws van het Huiskamerproject Afferdse Heide

huiskamerproject_2013Op 19 december vond de symbolische steenlegging plaats van de huiskamer voor het huiskamerproject aan de Afferdse Heide. Dankzij de grote belangstelling was het een succesvolle en leuke bijeenkomst.

Voorzitter van stichting BLOA Huub Hermens verzorgde het welkomstwoord waarna een vrolijk intermezzo van een muziekkwartet van Fanfare Helpt Elkander volgde. Ilse de Bokx, manager Wonen bij Destion, hield ook nog een enthousiaste toespraak over het project. Uiteindelijk vond de onthulling plaats door de oudste inwoonster van Afferden, Marie Honig, samen met haar jongste uit Afferden afkomstige kleindochter Sam. Nadat het muziekkwartet nog enkele stukken ten gehore had gebracht konden de belangstellenden binnen een kijkje nemen waaraan massaal gehoor gegeven werd. Na afloop is er nog even leuk nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje in Iedershuus.

Allen bedankt!
Stichting BLOA dankt mevrouw Honig, Sam en de families Honig en van de Venn hartelijk voor hun medewerking en alle belangstellenden voor hun aanwezigheid. Het werd hierdoor een feestelijke gebeurtenis. Voor het bestuur van BLOA is deze dag opnieuw een stimulans om de schouders eronder te zetten en het huiskamerproject samen met alle vrijwilligers een succes te laten worden.

Verzin een naam voor de huiskamer!
De huiskamer heeft natuurlijk ook een naam nodig. Weet u een leuke naam? Laat het ons dan weten! De huiskamer gaat de naam dragen die het best bij het project past. De inzender wint hiermee een heel leuke prijs. In de volgende Knikkerkoerier volgt meer informatie hierover.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail