Kasteelruïne Bleijenbeek

Blik op Bleijenbeek

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een blik geopend heb maar soms heb je gewoon geen tijd en soms ook geen inspiratie. Intussen is er op slot Bleijenbeek wel het een en ander gebeurd en dat wil ik…

Gastvrouwen en gastheren gezocht voor openstelling ruïne Bleijenbeek

In mei 2016 is de consolidatie van de ruïne Bleijenbeek opgeleverd door de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek (SKRB), die er sinds 2009 aan gewerkt heeft. De SKRB wil nog een paar zaken voor elkaar krijgen (b.v. voorziening water en stroom, toiletten, ruimte voor vrijwilligers, herstel theehuisje).Het terrein is voor de exploitatie verhuurd aan de Stichting Het Limburgs Landschap (SLL), die het ook heeft ondergebracht in haar organisatie voor de inzet van vrijwilligers. Vorig jaar zijn al een aantal vrijwilligers opgeleid. Ook is er al een groep Afferdenaren die regelmatig onderhoudswerkzaamheden doen op het terrein, o.l.v. Henk Hendriks.

In voorgaande jaren werden rondleidingen, tijdens de werkzaamheden, gedaan door Henk Hendriks en Ton Wijers, die meer dan 3000 bezoekers hebben ontvangen tussen 2012 en 2017. Geweldig werk van hen.

SKRB en SLL zouden het terrein vanaf 2018, naast de rondleidingen op aanvraag via de receptie van de Golf Bleijenbeek, ook alle zaterdagen (of alle zondagen) in het seizoen (april-oktober) willen openstellen voor bezoekers, tegen betaling uiteraard (want het onderhoud kost geld). Er moet op zo’n dag minstens een twee- of drietal vrijwilligers aanwezig zijn. Dit ten dele om te incasseren, en ten dele om toelichting te geven aan wie dat wil. Maar ook om waakzaam te zijn dat de ruïne niet wordt beschadigd en dat bezoekers geen gekke toeren uithalen.

SKRB en SLL roepen daarom bij deze Afferdenaren op om zich te melden voor deze inzet. Het zou gaan om dagdelen (ochtend of middag) op zaterdag of zondag. Deze vrijwilligers zullen een korte opleiding krijgen van SLL. Men kan zich opgeven hoe vaak en wanneer men beschikbaar wil zijn. Er wordt dan een rooster opgesteld, zodat op de dagen van de openstelling er altijd minstens twee gastheren en gastvrouwen aanwezig zijn. SLL stelt, indien gewenst, er een zeer bescheiden vergoeding tegenover.

SKRB en SLL willen vooral Afferdenaren – bij wie de ruïne tenslotte op de eerste plaats hoort – oproepen zich te melden voor dit vrijwilligerswerk. Onze ervaring is dat er altijd in het weekeinde en in de vakanties veel mensen (fietsers, wandelaars) aan de poort staan en dan teleurgesteld zijn dat er geen bezoekuren zijn.

Dat kan Afferden niet op zich laten zitten!

NB. Meldt u dus voor deze inzet voor Afferden en Bleijenbeek bij SLL:
Lia Oosterwijk via l.oosterwijk@limburgs-landschap.nl.

En hebt u kennissen buiten Afferden die mee willen doen, dan zijn zij welkom. Hoort en zegt het voort! Als u ervoor voelt om mee te doen, dan krijgt u een korte opleiding van SLL, en wordt u ingeroosterd. Of het zaterdagen worden of zondagen zal mede afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van gastheren en -vrouwen op de zaterdag dan wel op de zondag.

Namens de SKRB
Erik Jurgens, voorzitter
Namens de SLL, Lia Oosterwijk, medewerkster voorlichting en educatie

Blik op Bleijenbeek

Bleijenbeek footerEr is de laatste jaren een hele hoop veranderd rond Bleijenbeek. De werkzaamheden in en rond de ruïne zijn zo goed als klaar. De populieren aan de oostzijde zijn gekapt waardoor het geheel ruimtelijker oogt en een betere kijk op het omliggende landgoed geeft. De tuin en ook de ruïne wordt regelmatig door een aantal Offerse vrijwilligers bij- en schoon gehouden. Zelf word ik steeds ‘bleijer’ als ik weer op Bleijenbeek ben.

Maar ik wil in deze Blik hoofdzakelijk de leden van de Stichting Kasteelruïne in het spreekwoordelijke zonnetje zetten. Zij hebben er immers voor gezorgd dat er gelden kwamen om Bleijenbeek van de ondergang te redden. Had men hier nog langer mee gewacht was het voor de toren al te laat geweest. Door hun inzet en met name van de kartrekkers Wout Hermans en voorzitter en initiatiefnemer Erik Jurgens is Bleijenbeek behouden en weer – zoals eeuwenlang – het middelpunt van het omvangrijke landgoed en haar omgeving.

Een aantal weken geleden is Wout Hermans op Bleijenbeek geridderd door de burgemeester van de gemeente Horst, waar hij ook woont. Wout was bij de Stichting de projectleider, hij regelde alles met architect en aannemer en moest zorgen dat de werkzaamheden in goede banen werden geleid. Dit was een taak wat hem veel vrije tijd heeft gekost. Zoals we weten zijn er in het verleden meer ridders op Bleijenbeek geweest en nu mag Wout zich onder hen ‘scharen’.

Het kasteel leeft als nooit te voren, drommen bezoekers zijn er al geweest en komen nog steeds. Dagelijks staan er mensen voor de poort die de enorme aantrekkingskracht van de ruïne voelen. Er gaat een geheimzinnige macht van de oude gehavende muren uit en dat bespeurt men. Ton en ik hebben de laatste jaren zo’n 4000 mensen een rondleiding gegeven en geprobeerd om de bezoekers en in het bijzonder de ‘Offerse’ te laten zien en horen dat ze onderdeel zijn van de bewogen geschiedenis van Bleijenbeek. Zo’n zeshonderd jaar heeft de Afferdse bevolking geleefd in de schaduw van het machtige Huis, waren afhankelijk van, en schatplichtig aan hun bewoners. Maar het kasteel bood ook werk en vele generaties hebben hier gediend. En in onrustige tijden – en die waren er vaak – bood Bleijenbeek ook bescherming en waren de Afferdenaren veilig achter de dikke muren. Afferden en Bleijenbeek; voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Stichting Kasteelruïne heeft onlangs besloten alles over te dragen aan Stichting Het Limburgs Landschap. Zij zijn nu hoofdpachter geworden van Bleijenbeek zoals het er nu uitziet en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor alle zaken op en rond het kasteelterrein. Zij maken nu de dienst uit en moeten er zorg voor dragen dat Bleijenbeek tot in de verre toekomst behouden blijft. (Het Limburgs Landschap heeft natuurlijk wel een grote ervaring in het behouden en onderhouden van oud-Limburgs erfgoed.)

Stichting Kasteelruïne daarentegen is nog niet klaar en wil nog graag een aantal kleinere projecten realiseren op het terrein zoals de opbouw van het theehuisje, een nieuwe toegangspoort, water en elektra en wat dies meer zij. We zijn blij dat ze zich nog steeds betrokken voelen met Bleijenbeek. Aan ideeën ontbreekt ze het in ieder geval nog niet.

En Ton en ik? Dat zit in het volgende blik.
Henk Hendriks

Knoflookpad terug op Landgoed Bleijenbeek

Een aantal jaren geleden is Bureau Natuurbalans uit Nijmegen gestart met de her-introductie van de zeldzame Knoflookpad (Pelobates fuscus) op een aantal plaatsen in de gemeente Bergen. Het laatste grote bolwerk in Noord-Limburg was jarenlang het Heerenven in Siebengewald; helaas hebben onverlaten hier zonnebaarzen gedumpt met als gevolg dat de Knoflookpad binnen een paar jaar uitgestorven was. We kunnen gerust stellen dat de Knoflookpad momenteel één van de meest bedreigde diersoorten van Nederland is.KnoflookpadDe afgelopen weken heb ik op verzoek van Natuurbalans de poelen op het Landgoed met behulp van een onderwatermicrofoon gemonitord. De Knoflookpadden komen namelijk in het late voorjaar weer naar het water om te paren. Een spannend moment en om het extra spannend te maken heeft deze pad ooit ergens in de evolutie besloten zich het liefst kenbaar te maken rond middernacht. Het tijdstip waarop ook de alvermannetjes actief worden; af en toe voel je dat ze nieuwsgierig vanachter een boom naar je kijken. Rond het middernachtelijk uur beginnen de geheimen van de Maasduinen te leven!

De Knoflookpad geeft zijn aanwezigheid prijs door heel zacht onder water te roepen, het lijkt een beetje op zacht kloppen op hout: “pok pok”. Enkele verschillen tussen de Gewone Pad en de Knoflookpad zijn de prachtige gouden ogen met een verticale pupilstand (zie foto) en de huid is niet pokdalig maar glad met hier en daar rood-oranje vlekken. Bij angst of gevaar scheidt hij een stof af die naar knoflook ruikt, vandaar zijn naam.

Gelukkig heb ik in een aantal poelen onze vriend waargenomen; in één poel hoorde ik er zelfs 23. Geweldig!

We kunnen nu met zekerheid concluderen dat dit geheimzinnige padje weer een vaste bewoner van onze prachtige Maasduinen is.Bleijenbeek footerHenk Hendriks

Open dag kasteelruïne Bleijenbeek

Nieuwe toekomst voor Landgoed Bleijenbeek
22 mei dag vol activiteiten rondom Kasteelruïne Bleijenbeekkasteel bleijenbeek mei 2016 twan artsNa jaren van zorgvuldige restauratie door de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek is het kasteeleiland voortaan regelmatig toegankelijk voor het publiek. Om dit bijzondere monument ook voor de toekomst te behouden is deze historische buitenplaats toevertrouwd aan Stichting het Limburgs Landschap. In samenwerking met de beide stichtingen en met hulp van vrijwilligers gaan er deze zondag diverse activiteiten op en rondom de Kasteelruïne plaatsvinden. Het gebied is zo speciaal dat het voortaan ook opgenomen is in Nationaal Park de Maasduinen.

Om gasten goed te kunnen ontvangen is er in Paviljoen Bleijenbeek bij de golfbaan een ontvangstlocatie gemaakt. Vandaar kan iedereen het bijzonder aantrekkelijke landgoed ontdekken te voet, met de fiets of met het paard. Om het publiek kennis te laten maken met deze bijzondere plek is er op zondag 22 mei een programma met wandelingen, kinderactiviteiten, rondleidingen en een informatiemarkt georganiseerd. Van 10.00 tot 17.00 uur vinden er doorlopend activiteiten plaats voor jong en oud op en rond de ruïne. Parkeren kan bij Ontvangstlocatie Paviljoen Bleijenbeek langs de Horsterbeekweg in Afferden. Fietsen kunnen wel in de nabijheid van de Kasteelruïne geparkeerd worden.


Ridders in vol ornaat

Het feestprogramma start om 10.00 uur met excursies over Landgoed Bleijenbeek die uitkomen bij de ruïne. In en rondom Kasteel Bleijenbeek hangen historische foto’s en worden verhalen verteld over het roemruchte verleden. Ook is er een informatiemarkt met onder andere Middeleeuwse gebruiken en dieren uit de Maasduinen. Een riddergroep geeft acte de présence.


Spellenparcours

Kinderen kunnen deze dag waterbeestjes vangen, echte ridderschilden beschilderen en meedoen aan een spellenparcours. Wat voor planten werden er vroeger gebruikt om mee te koken en wat leeft er allemaal in De Maasduinen? Dat en meer komen kinderen en hun (groot)ouders deze dag te weten. Als de opdrachten goed zijn ingevuld kunnen de kinderen een echte oorkonde verdienen.

Foto: Twan Arts

Video: Rondleiding kasteel Bleijenbeek maart 2015

In deze uitzending van Maasland TV zijn we in Afferden bij Kasteel Bleijenbeek. Sinds de 14e eeuw kennen we de geschiedenis van dit kasteel. Op 21 februari 1945 werd het Kasteel verwoest door bommen van de Engelse RAF waarna er deze ruïne overbleef.