1910 – 1919

Steenfabriek en villa Angelbeck

De maasklei is zeer geschikt voor de vervaardiging van stenen. Vandaar dat Sjang Clevers de steenfabriek in Heukelom bouwt. Zo ontstaat er werkgelegenheid voor de bevolking in Afferden en omgeving. Het lijkt erop dat de zaken goed gaan, want Sjang Clevers bouwt in die tijd ook huize Angelbeck, in de volksmond “de villa”.dorpsarchief_villa_angelbeck_1919De voorspoed is van korte duur. In 1924 wordt het faillissement van de steenfabriek op naam van J. Clevers-Hohnrath, de vrouw van Sjang Clevers, uitgesproken. De fabriek wordt overgenomen door de heren Boerland en Van de Kun en voortgezet onder de naam “Nuance”.

Het is niet duidelijk wat de bestemming van het huis de jaren daarna is geweest. In 1931 breekt brand uit in de villa en deze brandt geheel uit. Enige tijd later staat een koopman uit Voorburg, sedert enkele jaren eigenaar van “Slot Angelbeck” zoals dit in de krant wordt genoemd, voor de rechtbank terecht wegens uitlokking tot brandstichting. Er is waarschijnlijk sprake van verzekeringsfraude. De krant meldt in datzelfde jaar: “De afgebrande villa “Angelbeck” zal opgebouwd worden door de aannemers Verstegen en Van Oijen, alhier …”. In de loop der jaren zijn er verschillende plannen voor het pand: landbouwschool, ambtswoning voor de burgemeester en ontspanningsoord “… in den geest als hotel “De Plasmolen””. Geen van de plannen wordt echter uitgevoerd en het pand staat lange tijd leeg.

Sjang Clevers blijft in Afferden wonen en is jarenlang prominent (bestuurs)lid van de fanfare en ook wethouder van de gemeente Bergen (1922-1935). Het echtpaar heeft blijkbaar geen kinderen (naar verluidt alleen een aangenomen dochter) en Maria Hohnrat zet zich in voor buitenlandse kinderen. In 1924 wordt zij daarvoor door de Oostenrijkse regering onderscheiden met het ereteken van het Rode Kruis.

Als Afferden en omgeving in het najaar van 1944 in de frontlinie komt te liggen en vanaf de overzijde van de Maas onder vuur wordt genomen, wordt de villa verwoest. Zo komt een einde aan een relatief kort en onfortuinlijk bestaan van dit imposante bouwwerk. Sjang Clevers en zijn vrouw komen in oktober 1944 door oorlogsgeweld om het leven. Zij wonen dan in Venray, maar overlijden in Venlo, wellicht in het ziekenhuis aldaar. Sjang overlijdt op 13 oktober 1944 en zijn vrouw kort daarna op 24 oktober. In de overlijdensakte wordt het beroep van Sjang Clevers aangegeven: crisis-ambtenaar.

Alleen vier pilaren van de toegangsweg herinneren aan het verleden en rond 1958 wordt op deze plaats een boerderij gebouwd. In 2015 komen de pilaren nog in het nieuws als deze moeten worden verplaatst voor de aanleg van een nieuw fietspad.

Op de foto uit 1919 villa Angelbeck met in de inzet Sjang Clevers en zijn vrouw in de tuin van de villa.

 

Reageer via Facebook

Zie aanvullingen in de tekst

of mijn moeder was zwanger van mij en heeft ze me verteld van het kapotschieten van de villa. Na de evacuatie waren wij ingewartierd in de villa. Er was overigens ook een toneelvereniging in Offere die Nuance heette. Ik weet nog dat ome Handrie met mijn moeder een liedje aan het repeteren was met de titel Nuance. Of dat nog bestaat ergens?

Pap en mam vertelden hierover...hebben hier vlgs mij geschuild in de oorlog in de kelder.....!!

Over het overlijden van Johannes staat hier (historie.venlo.nl/persoon.asp?odID=180) meer te lezen. Hij komt om bij de bombardementen op de Maasbruggen in Venlo op 13 oktober. Zijn vrouw komt op 24 oktober 1944 om, bij de bombardementen op de Maasbruggen van die dag.

Hier ben ik geboren!!! op 15-06-1945

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

‘Bondshotel’ a/d Dorpsstraat in 1910

Op de foto uit 1910 het “Bondshotel” aan de Dorpstraat op de plaats van het latere hotel de Sleutels.dorpsarchief_bondshotel_1910Het “Bondshotel” (door ANWB erkend hotel) is eigendom geweest van Johannes Mathias Hubertus Clevers en Alberdina van Soest. Johannes Clevers wordt geboren in Afferden in 1850 en trouwt in 1885 met Alberdina van Soest uit Broekhuizen. In 1886 wordt hun eerste kind geboren, Petrus, Johannes, Hubertus, roepnaam Sjang.

Johannes Clevers is een prominent persoon, hij is o.a. koster, wethouder (1884-1894 en 1904-1909) en president van de Boerenbond. Hij overlijdt in 1909. Na zijn overlijden zet zijn weduwe het hotel voort, getuige ook de benaming op deze ansichtkaart. We zien haar links op de foto.

Zoon Sjang, in de huwelijksakte aangeduid als “manufacturier”, trouwt in 1912 met Maria Hohnrath uit Keulen. Naar verluidt aan het einde van de Eerste Wereldoorlog richt Sjang Clevers in Heukelom steenfabriek “St. Antonius” op en bouwt hij villa Angelbeck. Rond 1918 verlaat de familie Clevers het hotel aan de Dorpsstraat dat in 1920 wordt overgenomen door de familie Van de Plas en later de familie Van Wylick.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Kermis in 1910

dorpsarchief_kermis_1910Een foto van een gezelschap tijdens de Afferdse kermis van 1910 voor café ’t Zwaantje aan de Dorpsstraat.

 

Reageer via Facebook

Dag Ann, Is toch echt de plaats waar Kubbus nu is. Het grote huis op de achtergrond is wat nu Heiligers-Roelofs is, vroeger de Coöperatie. Het is alleen jammer dat we niet weten wie de mensen op de foto zijn. Is na ruim100 jaar moeilijk te achterhalen.

Is dat niet de andere kant van de straat? Volgens mij staat van rechts af gezien...Boerderij Sjang Driesen.Huis en schuur Frits Frederiks....en dan huis van ..Kool???? Of stond de cafe van Kubbus vroeger links?

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Beugelbaan, danszaal Raijmakers 1913

Dorpsarchief Beugelbaan Raijmakers 1913Een oud notulenboek van fanfare Helpt Elkander meldt in oktober 1907 dat wordt besloten “den heer Piet Raijmakers, locaalhouder, eenen zaal te laten bouwen, op de voorwaarden door den secretaris voorgelezen, deze zijn:

Voorwaarden voor het bouwen van eenen zaal door den heer P. Raijmakers herbergier te Afferden:

  1. Als de vereeniging meer dan vijftig leden telt krijgt zij van den locaalhouder voor ieder lid zestig centen, telt zij minder of vijftig leden dan krijgt de vereeniging dertig gulden per jaar.
  2. Als er uitvoering gegeven wordt zijn de dranken altijd voor den locaalhouder en den entree voor de vereeniging behalve met de a.s. kerstmis en zondag daarna, dan is de helft der dranken voor de vereeniging en de andere helft voor den locaalhouder.
  3. De locaalhouder mag geen komiekeling, tooneelspelers of dergelijken in zijn locaal laten spelen dan met goedvinden van het bestuur.
  4. Het staat hem echter vrij met de kermisdagen, zijnde kermiszondag uitgezonderd, muzikanten te laten speelen voor dansmuziek.”

Tijdens de vergadering van zondag 1 december 1907 wordt aangekondigd dat de nieuwe zaal wordt ingewijd waarbij de leden op “eene halve ton bier” zullen worden getrakteerd.

Piet Raijmakers was de broer van Wim Raijmakers. Deze laatste werd “d’n Dikke” genoemd – waarmee tevens het café werd aangeduid – en is de overgrootvader van de huidige “locaalhouder”.

Het is waarschijnlijk de zaal op deze foto die in 1913 in het sporttijdschrift Revue der Sporten verscheen. Vanaf de Dorpsstraat keek je door de hoge ramen aan de zijkant naar binnen.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail