Dorpsarchief Afferden

Op deze pagina een overzicht van alle berichten van Dorpsarchief Afferden geplaatst op de facebookpagina van ’t Dorpsarchief.

De kerk (herbouw in 1957)

In 1957 is een begin gemaakt met de herbouw van de in de oorlog zwaar beschadigde kerk van Afferden. Echter niet zo zwaar dat de kerk niet weer had kunnen worden opgebouwd. In een artikel in het historische tijdschrift ‘De Maasgouw’ uit 1949 met de titel ‘Ergerlijk vandalisme’ wordt namelijk beschreven dat de kerk niet alleen als gevolg van de oorlog was beschadigd, maar deze het vooral ook in de jaren na de oorlog door vandalisme zwaar te verduren heeft gehad.Dorpsarchief oude kerk oorlog en vandalismeDeze herbouw heeft om diverse redenen lang op zich laten wachten. Enerzijds moest rekening worden gehouden met de herbouw van de historisch gezien waardevolle toren en de herplaatsing van het monumentale altaar en anderzijds was al voor de oorlog sprake van een nieuwe kerk omdat de oude te klein was. De oude kerk had 285 zitplaatsen en dat was te weinig voor de 1700 parochianen van toen. Er was een kerk met zeker 600 zitplaatsen nodig. Daarom was behoud van het priesterkoor ten behoeve van het oude altaar niet mogelijk.

In 1957 wordt het plan van architect Kaiser goedgekeurd waarbij de afmetingen zijn aangepast aan het albasten altaar. Inmiddels is de herbouw van de toren al aangevangen en op 12 juni 1957 start aannemer Roelofs uit Siebengewald met de bouw van de kerk. De aanneemsom is 310.000 gulden.

Om dit te kunnen financieren worden enkele landbouwgronden verkocht, worden spaargelden van de parochie aangesproken en acties in het dorp georganiseerd. Ook wordt de oude pastorie verkocht aan de Zusters van St. Jozef uit Amersfoort die vanaf 1939 gehuisvest zijn in het klooster aan het kerkplein, waar zich ook de noodkerk bevindt (op de plaats waar nu de kleine parkeerplaats ligt nabij de huidige pastorie). Verder wordt bij de Boerenleenbank een hypotheek afgesloten.

Piet Manders, Harco Van de Venn en 23 anderen vindt dit leuk

Ben Van Hoof

Attachment5 maanden geleden
Avatar

Patricia Van de Venn-Ramzo leuk om te lezen! 👍

5 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

40 Jarig jubileum van H.R.C. in 1967

Een foto van de pupillen van H.R.C. uit het programmaboekje t.g.v. het 40 jarig jubileum van H.R.C. in 1967.

Het jubileumprogramma omvat o.a. een dansavond, een Heilige Mis en vriendelijke wedstrijden tegen teams uit Afferden Gelderland.Dorpsarchief HRC jeugd 1967

Eed van Elsbergen, Carla Hendriks en 23 anderen vindt dit leuk

Hay Van de VennZitten daar nog van de Venns bij?

6 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

50 jaar H.R.C. in 1977

Begin jaren 30 van de vorige eeuw kent Afferden meerdere voetbalclubs. Als dan de behoefte aan samenwerking ontstaat, wordt Harry Roncken gevraagd deze vorm te geven. Meester Roncken (Swalmen 1902) is in 1931 benoemd tot hoofd van de Lagere Landbouwschool van Afferden. Deze school is gevestigd in de toenmalige meisjesschool aan de Langstraat.Dorpsarchief Jubilerend HRC 1977In 1933 komt de fusie tot stand en Harry Roncken wordt tot voorzitter van Herleving Rimpeltsche Combinatie benoemd.

Als H.R.C. in 1977 het 50-jarig jubileum viert, schrijft Harry Roncken dit verhaal in het programmaboekje.

Jeroen Nas, Nic Salden en 23 anderen vindt dit leuk

Marc KeijsersBehoorlijk tijdloos geschreven! Knappe vent.

6 maanden geleden   ·  1

1 reactie

Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Fanfare Helpt Elkander opgericht

In 1906 is rijwielclub Helpt Elkander opgericht waaruit in 1907 de fanfare van Afferden is ontstaan. Deze foto is uit 1946 als het 40-jarig jubileum wordt gevierd.Dorpsarchief Fanfare Helpt Elkander 1946Op 28 mei 2017, na 110 resp. 111 jaar vierde fanfare Helpt Elkander het jubileum met een feestelijke fietstocht in de omgeving van Afferden zoals dat in de beginjaren ook gebeurde. Zo wordt op 1 april 1906 “besloten … de eerste oefeningstocht te houden op Paaschmaandag om half vijf (naar Bleijenbeek)”. Regelmatig worden de leden getrakteerd. Er wordt dan bv. “een vaatje bier gedeponeerd”.

Op 5 mei 1907 vermeldt het notulenboek: “Na een vrij lange redevoering van de voorzitter, betreffende oprichting van eene fanfare, werd tot stemming hiertoe overgegaan waarvan de uitslag was dat 26 leden voor en twee tegen stemden. Dit voorstel was dus aangenomen, waarop de voorzitter de leden zijn dank betuigde.”

Voorzitter en medeoprichter Martien Pullen heeft op de foto een bord in zijn handen. Daarop staat “Rijwielclub Helpt Elkander Afferden 1906”. Dit bord is bewaard gebleven. In het oude notulenboek van de fanfare wordt in mei 1906 “Aanschaffing van een symbool” vermeld. Misschien wordt dit bord hiermee bedoeld.

Op de foto staande v.l.n.r.: Hannes Claessens, Ton Arts, Sef Peters, Jan Koenders, Martien Pullen, Jaap Kamps, Gerrit Peters en Grad Verijdt; zittend v.l.n.r.: Jan Wijers, Hent Raijmakers, Henneke Peters, Wim Raijmakers en Thei Driessen.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

St. Antoniusschool eind jaren 60

Dorpsarchief St. Antoniusschool eind jaren 60Een foto van een groep jongens van de St. Antoniusschool eind jaren 60.

Gerda Pas Cox, Jenny Noy-Stevens en 23 anderen vindt dit leuk

Danielle HonigRené Honig zit dr vast een van hoening bij, 6e van links staand

7 maanden geleden
Avatar

Carin Boskamp-Remmen4e rechtsonder Harrie Boskamp ??

7 maanden geleden
Avatar

Theo VervoortFrank? Tweede van links staand?

7 maanden geleden
Avatar

Marion VersteegenWim Versteegen 4e rechtsboven.

7 maanden geleden
Avatar

Angelie van HoofJan Derks 4e van links staand

7 maanden geleden

2 reacties

Avatar

Petra Reijnen2e van rechts is mijn broer Gerrie Litjens

7 maanden geleden

1 reactie

Avatar

Suzanne JansenUuuhmmm Janine Berghorst-Hulzentop?? Je bent getagd

7 maanden geleden

1 reactie

Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Elektriciteit in de gemeente Bergen

Siebengewald had in 1926 het voorrecht als eerste dorp van de gemeente Bergen aansluitingen te krijgen op een elektriciteitsnet. Deze plaats is toen aangesloten op het net van Elektrizitätswerke te Wesel in Duitsland. Vervolgens hebben in 1929 de andere dorpen ook zo’n voorziening gekregen van de Limburgse Electriciteits Maatschappij ofwel PLEM. De aansluitingen bleven vrijwel uitsluitend beperkt tot de dorpskernen. Daarbuiten was men voor de verlichting nog steeds aangewezen op de petroleumlamp terwijl men voor radio-ontvangst veelal gebruik maakte van accu’s.Dorpsarchief Stroompaal Bleijenbeek 1987De elektrificatie van 1929 kwam in Bergen ongeveer gelijktijdig tot stand met die in een aantal andere Noord-Limburgse gemeenten.
Voor de meeste panden gelegen buiten de dorpskernen is de mogelijkheid tot aansluiting pas gekomen na 1945.

Aanvankelijk was het stroomnet bovengronds aangelegd. In latere jaren ging dit geleidelijk ondergronds. Op de foto uit 1987 zien we de bovengrondse stroomleidingen langs de weg naar Siebengewald.

Bron: Jozef Donker, De gemeente Bergen vóór 1945

Wilma van Heesch-Willems, Toos Fleuren en 23 anderen vindt dit leuk

Mia VerweijBij onweer sloeg het regelmatig op de draad

8 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

De Smid

Vroeger kende elk dorp een of meerdere smederijen. Vooral ten dienste van de agrarische activiteiten van de dorpsbewoners.Dorpsarchief SmederijOp 22 februari 1930 staat het volgende bericht in de krant: “Te koop aangeboden druk beklante smederij met inventaris, in de kom van Afferden (L.) toebehorend hebbende aan Jac. Grevers. Te bevragen bij de Wed. J. Kamps-Grevers, Afferden.”

De smederij wordt kennelijk snel verkocht, want op 7 juni 1930 wordt in een advertentie in de krant gemeld:
“Ondergeteekende maakt aan de geachte inwoners van Afferden bekend, dat hij zich heeft gevestigd als smid en hoefsmid, in de voormalige smederij van den heer Jac. Grevers te Afferden. Zich in de clientèle der inwoners aanbevelend. J. M. Wijnhoven, Smederij, Afferden.”

De nieuwe smid is Martinus Wijnhoven geboren in Wanssum in 1903.

Op de foto de smederij en winkel aan de Dorpsstraat zoals die vele jaren heeft bestaan.

Diny Schneeweiss, Harrie Beijk en 23 anderen vindt dit leuk

Ans RobbenIk weet het ook nog Frans en Dien!!! Ouders van Angelien en Herman!!! Ik kwam daar als klein kind veel!! Ans Megens!!! Ik woonde in n"noodwoning" waar nu dat huis staat langs de kerk achter "kubus"waar de kerk staat woonde Kamps!!!

8 maanden geleden
Avatar

Jan WijnhovenHier heb ik mijn jeugd door gebracht,wij waren thuis met 8 kinderen 3 jongens en 5 meisjes!

8 maanden geleden
Avatar

Lucille Bruijstenhier zijn onze 3 kinderen opgegroeid, niets veranderd, nog steeds handel en nijverheid anno 2017, net zo seventies als die kever die voor de deur staat !

8 maanden geleden
Avatar

Frank WijnhovenBen er ook nog geboren trots om een smid te zijn 😃

8 maanden geleden   ·  3
Avatar

Marij LenssenAgnes Lenssen-Wijnhoven mam jouw ouderlijk huis. Veel mooie herinneringen🙏

8 maanden geleden
Avatar

Martien WijnhovenHier ben ik geboren Martien zoon van smidje

8 maanden geleden   ·  1
Avatar

Yvonne WijnhovenWinkel en smederij van mijn opa.

8 maanden geleden
Avatar

Angelien HeurkensHier ben ik geboren

8 maanden geleden
Avatar

Patricia Van de Venn-RamFrank Wijnhoven

8 maanden geleden   ·  2
Avatar

Ilse NagelsPiet Hermsen

8 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Pastoor Van Dijk en schoenmaker Jan Erren 1986

In januari 1986 verschijnt een paginagroot artikel in de krant over de toenmalige pastoor Van Dijk. Hier een fragment daarvan. In juni van datzelfde jaar stopt pastoor Van Dijk en wordt opgevolgd door pastoor Jäger. Afferden heeft dan nog een schoenmaker, Jan Erren.Dorpsarchief pastoor van Dijk en schoenmaker Jan ErrenIn de schoenmakerij van Jan was het behoorlijk vol en de gerepareerde schoenen lagen in lange rijen op elkaar gestapeld. Het was dan ook flink zoeken voor Jan. Er werd gekscherend gezegd: “bei Jan betalde alleen al vur ut zuuke”. In 1990 stopt Jan na 50 jaar als schoenmaker.

Diny Schneeweiss, Jeanne Verijdt en 23 anderen vindt dit leuk

Jim CornelissenPastoor van Dijk heeft mij nog gedoopt in februari 1984, en Jan Erren kwam ik samen met mijn zus de schoenen van oma Miel Knillisse ophalen: Ja se zien kloar!!! zei Jan dan altijd. Pure Bourgondische Nostalgie😊😉

8 maanden geleden
Avatar

Sylvia Zegers-aerdtsO ja... bettina dat klopt zunne lere veter heb ik doar ok gehald ...den jan een figuur appart ..ik vond um altiet vriendelijk ..tja das wahr einmal...

9 maanden geleden
Avatar

Peggy TonnissenEn oh zo heerlijk die geur van leer..en lijm als je binnenkwam bij Jan.😉

9 maanden geleden   ·  3
Avatar

Johannes Verhoevenich finde es toll was Ihr alles findet und archiviert. Wir haben in Pfalzdorf auch so ein Heimat Archiv. schaut doch mal unter www.pfalzdorf-nrw.de

9 maanden geleden   ·  2
Avatar

Monique ArntzEcht bijzonder, ik weet nog precies hoe die sfeer was! Nostalgie.....

9 maanden geleden   ·  1
Avatar

Toos FleurenMoest altijd bij Jan acceton halen voor ons mam voor nagelak uit de nylons te halen !

9 maanden geleden
Avatar

Tien JacobsWat mooi nostalgie de schoenmaker

9 maanden geleden   ·  1
Avatar

Marion VersteegenHet ruikte er altijd zo lekker 😋

9 maanden geleden   ·  1

1 reactie

Avatar

Annie Vd HoogenJan de schoester

9 maanden geleden   ·  1
Avatar

Risse KeurenHeerlijk zulke verhalen!

7 maanden geleden
Avatar

Carla HendriksJan de schoester

9 maanden geleden
Avatar

Jeanne Linders - van der HeijdenDe schoester 😍

9 maanden geleden
Avatar

Lavinia JansenKan mij nog goed herinneren

9 maanden geleden
Avatar

Silvie RuttenJan Erren, goeie kel was dat.

9 maanden geleden
Avatar

Jennifer ArtsJa nog heel herkenbaar

9 maanden geleden
Avatar

Jan Keijserstoen was geluk nog heel gewoon !!!

9 maanden geleden
Avatar

Bertha Van de VennMoi oude buurman

9 maanden geleden
Avatar

Eva Carmen Jeroen AnoukFrederix Jacques

9 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Klas meisjesschool uitgenodigd voor bruiloft (eind jaren 60)

Dorpsarchief Klas Meisjesschool BruiloftEen klas van de meisjesschool is eind jaren 60 uitgenodigd voor een bruiloft.

Toos Fleuren, Eed van Elsbergen en 20 anderen vindt dit leuk

Carla HendriksMijn klas heb de trouwfoto van juf weijers nog in mijn fotoalbum zitten. Wat leuk.

9 maanden geleden
Avatar

Carla HendriksIk ken mezelf niet terug terwijl ik er wel bij ben geweest. Erg hè

9 maanden geleden
Avatar

Carla HendriksZeker leuk om terug te zien.

9 maanden geleden
Avatar

Elly VerpoortWat een mooie foto

9 maanden geleden
Avatar

Marjo SwijghuizenMarian Kuppen Ben jij toch vooraan

9 maanden geleden

1 reactie

Avatar

Thea Erren

Attachment9 maanden geleden
Avatar

Thea Erren

Attachment9 maanden geleden
Avatar

Martien de GrootMarij schaefer oude foto maar weet het ook nog

9 maanden geleden
Avatar

Thea van der StapGeweldige foto!

9 maanden geleden
Avatar

Toos KerkhoffLeuk om terug te zien

9 maanden geleden
Avatar

Reageer via Facebook

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail