Dorpsraad

Kieslijst verkiezingen Dorpsraad Afferden

Stichting Dorpsraad Afferden nodigt u uit voor de dorpsraadverkiezing op 20 maart 2019 in gemeenschapshuis Iedershuus, Kapelstraat 7a, Afferden, ingang achterzijde! Bekijk hier de kieslijst.

Verkiezingen Dorpsraad Afferden

Oproep aan alle Afferdenaren, ook aan degene die hier pas kort gevestigd zijn, om zich op te geven voor de Dorpsraad. De Dorpsraad Afferden heeft zich de afgelopen jaren op een aantal fronten zeer actief ingezet voor de leefbaarheid in…

Verslag vergadering dorpsraad 06-12-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel Gast: Geen Afwezig: Jessica Nienhuis, Jan Verijdt Voorzitter: Henk Hendriks Notulen: Ferdinand Zegers 1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering Akkoord. 2) Ingekomen…

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar…