Dorpsraad

Openbare vergadering dorpsraad


donderdag 14 november 2019
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: Iedershuus, Kapelstraat 7a, Afferden

Stichting Dorpsraad Afferden nodigt u uit voor de openbare vergadering op donderdag 14 november 2019 in Iedershuus (via achteringang). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten om ideeën, wensen en reacties te delen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Straatcoaches uitgenodigd i.v.m. overlast jongeren o.a. dorpsstraat en park, vernielingen, drugsgebruik, lachgas e.d.
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Werkbezoek met raadsleden, college, ambtenaren en dorpsraden aan gemeente Peel en Maas, in kasteel Kessel over Burgerparticipatie en dienstverlening gemeente (Piet/René) over ieders rol en verbeteringen in communicatie.
  5. Verslag Penningmeester
    • Subsidieverzoeken kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze website.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


Verslag vergadering dorpsraad 10-10-2019

Aanwezig:René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist) Gasten: Jos Zwart en Bart Laarakkers Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast Ingekomen stukken / mededelingen Project zorglandschap; besteding mogelijk terugvloeiende gelden vanuit ziektekostenverzekeraar VGZ Huisartsenpraktijk…

Nieuws van de dorpsraad

Zoals u wellicht weet neemt de Dorpsraad elk jaar een strook maasoever voor haar rekening om het aangespoelde zwerfvuil te verzamelen. Ons traject loopt van de monding van de Eckeltsebeek tot aan steenfabriek Nuance. Hier staat een jaarlijkse vergoeding van…

Bericht van Dorpsraad: Dijken en insecten

Blij verrast te vernemen dat het Waterschap besloten heeft het dijkvlak langs de Rijksweg in te zaaien met een kruidenmengsel. Jarenlang heb ik als vertegenwoordiger van de Dorpsraad en Staatsbosbeheer hierover meerdere discussies gevoerd waarin het Waterschap steeds weer aangaf…

Dorpsraad Afferden neemt afscheid van enkele leden

De Dorpsraad heeft afscheid moet nemen van enkele zeer gewaardeerde leden. Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Ferdinand Zegers en Jessica Nienhuis. Helaas moeten we accepteren dat capabele mensen stoppen omdat er voor hen andere verplichtingen zijn die zoveel tijd opeisen…

Nieuws van de dorpsraad

Via deze weg willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te komen stemmen. We waren blij verrast met de grote opkomst. Veel mensen hebben ons een hart onder de riem gestoken; het voelt aan als een warm…

Even voorstellen: Dorpsraad 2019

Henk Hendriks Henk heeft in het verleden de IVN-afdeling Maas en Niers opgestart en is mede daardoor zeer betrokken bij het landschap en de omgevingsinrichting. Hij geeft leiding aan de werkgroep Uitkijktoren en de werkgroep Bleijenbeek. Henk vertegenwoordigt de Dorpsraad,…

Verkiezingen Dorpsraad Afferden

Oproep aan alle Afferdenaren, ook aan degene die hier pas kort gevestigd zijn, om zich op te geven voor de Dorpsraad. De Dorpsraad Afferden heeft zich de afgelopen jaren op een aantal fronten zeer actief ingezet voor de leefbaarheid in…