Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

Zoals u wellicht weet neemt de Dorpsraad elk jaar een strook maasoever voor haar rekening om het aangespoelde zwerfvuil te verzamelen. Ons traject loopt van de monding van de Eckeltsebeek tot aan steenfabriek Nuance. Hier staat een jaarlijkse vergoeding van…

Bericht van Dorpsraad: Dijken en insecten

Blij verrast te vernemen dat het Waterschap besloten heeft het dijkvlak langs de Rijksweg in te zaaien met een kruidenmengsel. Jarenlang heb ik als vertegenwoordiger van de Dorpsraad en Staatsbosbeheer hierover meerdere discussies gevoerd waarin het Waterschap steeds weer aangaf…

Dorpsraad Afferden neemt afscheid van enkele leden

De Dorpsraad heeft afscheid moet nemen van enkele zeer gewaardeerde leden. Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Ferdinand Zegers en Jessica Nienhuis. Helaas moeten we accepteren dat capabele mensen stoppen omdat er voor hen andere verplichtingen zijn die zoveel tijd opeisen…

Nieuws van de dorpsraad

Via deze weg willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te komen stemmen. We waren blij verrast met de grote opkomst. Veel mensen hebben ons een hart onder de riem gestoken; het voelt aan als een warm…

Even voorstellen: Dorpsraad 2019

Henk HendriksHenk heeft in het verleden de IVN-afdeling Maas en Niers opgestart en is mede daardoor zeer betrokken bij het landschap en de omgevingsinrichting. Hij geeft leiding aan de werkgroep Uitkijktoren en de werkgroep Bleijenbeek. Henk vertegenwoordigt de Dorpsraad, samen…

Verkiezingen Dorpsraad Afferden

Oproep aan alle Afferdenaren, ook aan degene die hier pas kort gevestigd zijn, om zich op te geven voor de Dorpsraad. De Dorpsraad Afferden heeft zich de afgelopen jaren op een aantal fronten zeer actief ingezet voor de leefbaarheid in…

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar…

Verslag vergadering dorpsraad 06-12-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel Gast: Geen Afwezig: Jessica Nienhuis, Jan Verijdt Voorzitter: Henk Hendriks Notulen: Ferdinand Zegers 1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering Akkoord. 2) Ingekomen…