Categorie: Dorpsraad

Dorpsraad Afferden neemt afscheid van enkele leden

De Dorpsraad heeft afscheid moet nemen van enkele zeer gewaardeerde leden. Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Ferdinand Zegers en Jessica Nienhuis. Helaas moeten we accepteren dat capabele mensen stoppen omdat er voor hen andere verplichtingen zijn die zoveel tijd opeisen dat een bestuursfunctie en / of lidmaatschap van de dorpsraad te veel wordt. Hier kampen…

Nieuws van de dorpsraad

Via deze weg willen we iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om te komen stemmen. We waren blij verrast met de grote opkomst. Veel mensen hebben ons een hart onder de riem gestoken; het voelt aan als een warm bad. Van de 284 uitgebrachte stemmen hebben we er helaas 18 ongeldig moeten verklaren. Blijkbaar…

Even voorstellen: Dorpsraad 2019

Henk HendriksHenk heeft in het verleden de IVN-afdeling Maas en Niers opgestart en is mede daardoor zeer betrokken bij het landschap en de omgevingsinrichting. Hij geeft leiding aan de werkgroep Uitkijktoren en de werkgroep Bleijenbeek. Henk vertegenwoordigt de Dorpsraad, samen met Ton, in de Stuurgroep Maasduinen. Regelmatig zit hij aan tafel bij diverse organisaties zoals…

Verkiezingen Dorpsraad Afferden

Oproep aan alle Afferdenaren, ook aan degene die hier pas kort gevestigd zijn, om zich op te geven voor de Dorpsraad. De Dorpsraad Afferden heeft zich de afgelopen jaren op een aantal fronten zeer actief ingezet voor de leefbaarheid in Afferden. Daarbij valt te denken aan: Plaatsing Uitkijktoren en oprichten werkgroep Uitkijktoren. Woonvisie gemeente Bergen…

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar lopen. Dat is voor ons zelf, laat staan voor een buitenstaander, steeds moeilijker uit elkaar…

Verslag vergadering dorpsraad 06-12-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel Gast: Geen Afwezig: Jessica Nienhuis, Jan Verijdt Voorzitter: Henk Hendriks Notulen: Ferdinand Zegers 1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering Akkoord. 2) Ingekomen stukken / mededelingen Accommodatiebeleid (Alverman/Gymzaal/Iedershuus, etc.): De meeste leden binnen de Dorpsraad hebben zich ingezet…

Reactie dorpsraad n.a.v. de commotie over de fietstunnel

Lees hieronder de reactie van de dorpsraad n.a.v. de felle kritiek van de coalitie (VVD, CDA en PK) op de dorpsraad aangaande de fietsoversteekplaats aan de Veerweg / N271:   U hebt wellicht het artikel gelezen waarin de coalitie (VVD, CDA en PK) fel uithaalt naar de Dorpsraad. Wij zouden tegen de provincie hebben gezegd…

Reactie dorpsraad op besluit “groen licht voor plan Alverman”

Lees hieronder de reactie van de dorpsraad n.a.v. het besluit van de coalitie in de gemeenteraad om groen licht te geven voor plan Alverman:   We willen diegenen bedanken die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Ongeveer 400 handtekeningen zijn er opgehaald. Helaas hadden we geen gelegenheid meer om alle formulieren in…

Oproep dorpsraad a.s. dinsdag 13 november 2018 Bergen

Beste inwoners van Afferden. Zoals de meesten gemerkt zullen hebben is er een flyer van de Dorpsraad in uw brievenbus gevallen. Om verwarring of misverstanden te voorkomen willen we u hier toch nog een korte uitleg over geven. Wat willen wij met deze actie? Aanstaande dinsdag 13 november gaat de gemeenteraad Bergen beslissen waar onze…