Categorie: Dorpsraad

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar lopen. Dat is voor ons zelf, laat staan voor een buitenstaander, steeds moeilijker uit elkaar…

Verslag vergadering dorpsraad 06-12-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel Gast: Geen Afwezig: Jessica Nienhuis, Jan Verijdt Voorzitter: Henk Hendriks Notulen: Ferdinand Zegers 1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering Akkoord. 2) Ingekomen stukken / mededelingen Accommodatiebeleid (Alverman/Gymzaal/Iedershuus, etc.): De meeste leden binnen de Dorpsraad hebben zich ingezet…

Reactie dorpsraad n.a.v. de commotie over de fietstunnel

Lees hieronder de reactie van de dorpsraad n.a.v. de felle kritiek van de coalitie (VVD, CDA en PK) op de dorpsraad aangaande de fietsoversteekplaats aan de Veerweg / N271:   U hebt wellicht het artikel gelezen waarin de coalitie (VVD, CDA en PK) fel uithaalt naar de Dorpsraad. Wij zouden tegen de provincie hebben gezegd…

Reactie dorpsraad op besluit “groen licht voor plan Alverman”

Lees hieronder de reactie van de dorpsraad n.a.v. het besluit van de coalitie in de gemeenteraad om groen licht te geven voor plan Alverman:   We willen diegenen bedanken die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. Ongeveer 400 handtekeningen zijn er opgehaald. Helaas hadden we geen gelegenheid meer om alle formulieren in…

Oproep dorpsraad a.s. dinsdag 13 november 2018 Bergen

Beste inwoners van Afferden. Zoals de meesten gemerkt zullen hebben is er een flyer van de Dorpsraad in uw brievenbus gevallen. Om verwarring of misverstanden te voorkomen willen we u hier toch nog een korte uitleg over geven. Wat willen wij met deze actie? Aanstaande dinsdag 13 november gaat de gemeenteraad Bergen beslissen waar onze…

Ingezonden stuk dorpsraad n.a.v. commissievergadering accommodatiebeleid Afferden

AFFERDEN L. 26-10-2018 UNIEK in Nederland. Multifunctioneel Centrum in Afferden buiten het dorp. De commissie Samenleving van de gemeente Bergen heeft in haar ‘oneindige wijsheid’ gekozen voor het plan Alverman, een Multifunctioneel Centrum op het sportpark de Alverman, gelegen ver buiten het dorp. Een weloverwogen keuze, gezien de vele kritische en verhelderende vragen die er…

Dorpsraad Afferden en Plangroep de Langstraat verzoekt gemeente Bergen om 3 maanden uitstel

De Dorpsraad van Afferden en Plangroep Langstraat hebben inzake het accommodatiebeleid, met een brief aan de gemeente om 3 maanden uitstel verzocht. Het uitstel is nodig om de gefundeerde onderbouwing uit te kunnen werken van het gecombineerde Plan de Langstraat en Dorpsraad. De Dorpsraad Afferden en Plan de Langstraat hebben vastgesteld dat ze elkaar optimaal…

Laatste nieuws plan A-team Dorpsraad en plangroep Langstraat inzake accommodatiebeleid

Stand van zaken accommodatiebeleid Afferden Op de informatiebijeenkomst van 5 september jl., waar de accommodatie Langstraat is uitgelegd, hebben bewoners aangegeven dat het van belang is om te verkennen of de plannen in elkaar geschoven kunnen worden. Het betreft drie plannen: Plan de Langstraat, Plan A-team (Dorpsraad) en WAA (Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden). Het doel is…

Gezocht: nieuwe, enthousiaste leden voor de dorpsraad

logodorpsraadDe Dorpsraad zoekt nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor het wel en wee van Afferden. Met klem doen we ook een beroep op jonge mensen met een verfrissende kijk op het dorpsgebeuren en die met ons willen meedenken aan de verdere ontwikkeling van Afferden. De luxe om stil te zitten kunnen we ons niet veroorloven want ook wij krijgen te maken met vergrijzing met daaruit voortvloeiend een groot aantal ontwikkelingen die van grote invloed kunnen zijn op de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Daarom zit de Dorpsraad niet stil maar is actief bezig, in overleg met gemeente en andere instanties, om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen. De tijd dat een Dorpsraad zich alleen maar druk maakte over de speeltuin is echt voorbij. Nu spelen er veel grotere belangen (zoals de participatiewet) waar we als dorp direct mee te maken krijgen en dat komt ook omdat de gemeente steeds vaker een beroep op ons doet. Dat is niet erg, in tegendeel, maar daar komt wel een heleboel werk en verantwoording bij kijken. Daarom doen we een klemmend beroep op een ieder van jullie.

Wil jij ook het beste voor Afferden? Meld je dan aan en denk en beslis voortaan mee! Voor meer info kunt u terecht bij ons secretariaat: dorpsraad@afferden-limburg.nl