Categorie: Parochie Cosmas en Damianus

Elke dinsdag is de sacristie van de kerk geopend van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof. Er is voor iedereen een kopje koffie. De sacristie is telefonisch bereikbaar via 06 – 288 734 24. Pastoor Rick Blom is bereikbaar via tel. 06 – 557 228 69 of via e-mail: rickblom7@hotmail.com. Bij afwezigheid van de pastoor kunt u contact opnemen met Wim Bendermacher, Dorpsstraat 32 te Afferden, tel. nr. 0485 – 531725 of
06 – 101 936 85

Van de pastoor -25-

Voor jaren terug hoorde ik voor het eerst de uitdrukking ‘een pastoor in het groen heeft niks te doen.’ De zogenaamde ‘groene tijd’ is weer aangebroken. Dat wil zeggen dat ik tijdens de Mis de komende weken een groen kazuifel en een groene stola draag. En dat betekent dat er niks bijzonders gevierd wordt. Bij feesten immers wordt de kleur wit gedragen. Maar ‘niks te doen’ klopt toch niet helemaal…

Van de pastoor -24-

Drie Koningen is het feest van ‘zoeken en geven’! Bij elk geboorte hoort kraamvisite. Dat was ook zo bij de geboorte van Jezus. De herders kregen aanwijzingen van de engelen om het Kind te vinden, in doeken gewikkeld; de drie wijzen of de drie koningen door het volgen van de ster. Op eigen kracht hadden…

Van de pastoor -23-

Hoe bijzonder is dit…! Elk jaar wordt er in de geboorteplaats van Jezus, in Bethlehem, een vuur ontstoken en gezegend. Dit vuur wordt verspreid over de hele wereld. Met dank aan pastoor Clemens, van o.a. Well, bij wie ik het vuur mocht ophalen. In de vieringen met kerstmis is dit vuur aanwezig om een kaarsje aan te steken bij de kerststal.

Offere is klaar voor de kerst

Met de kerst voor de deur zijn de Offerse Mariakapel en de Cosmas en Damianuskerk weer sfeervol ingericht om de komende dagen stil te staan bij dit grote christelijke feest. Dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers zijn op beide locaties mooi versierde kerstbomen geplaatst. Een aantal zet ondanks hun respectabele leeftijd zich al jaren…

Van de pastoor -21-

De geboorte van een kind zet je leven op de kop. Uitgaande van normale omstandigheden is de geboorte van een kind een van de mooiste dingen die je als ouders kunt meemaken. Misschien wel het allermooiste. In gesprekken met ouders merk ik wel een bezorgdheid.

Van de pastoor -20-

Van donker naar licht. We gaan de donkere maanden tegemoet. Bij het opstaan is het eerder donker en in de avond ook. Het mooie van deze tijd is dat we licht laten schijnen. Met Allerzielen hebben we een kaars aangestoken voor alle overledenen. Met St. Maarten gaan de lampionnetjes door de straten. Met advent steken…

Van de pastoor -19-

De komende maanden is een tijd van contrasten. Aan de ene kant de vrolijke vieringen van St. Maarten, maar ook het herdenken van de overledenen met Allerzielen. Het carnavalsseizoen wordt geopend en er zijn feestelijke bijeenkomsten gepland. Maar ondertussen komen we ook in de Adventstijd terecht waarbij we ingetogen uitkijken naar het uitbundige feest van…