Parochie Cosmas en Damianus

Elke dinsdag is de pastorie geopend van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof. Er is voor iedereen een kopje koffie. De pastorie is dan ook telefonisch bereikbaar via 0485 – 531262. Pastoor Rick Blom is bereikbaar via tel. 06 – 557 228 69 of via e-mail: rickblom7@hotmail.com. Bij afwezigheid van de pastoor kunt u contact opnemen met Lianne Sanders (tel. 0485 – 532073).

De pastoor aan het woord (04-01-22)

In de afgelopen tijd hebben we om de andere week op woensdagavond de Mis gevierd in de Mariakapel met mooie muzikale opluistering afwisselend van Jan Keijsers en Piet Weijers. Helaas is het aantal bezoekers te laag om te blijven doorgaan…

Kerstboodschap pastoor Rick Blom

Ook dit jaar een andere kerst dan we zouden willen. Toch doen we ons best om er het beste van te maken! Al zijn er maatregelen, Jezus wil ook dit jaar geboren worden in ons midden om een Licht te zijn…

Gewijzigde aanvangstijden kerkdiensten

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Er worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit betekent dat de viering aanstaande zaterdag 4 december 2021 vervroegd is naar 16.00 uur. De agenda wordt de komende week voor de komende diensten aangepast.

Nieuws van de parochie

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van vorige week dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze…

Pastoor Rick Blom welkom geheten in Afferden

Op zondag 17 oktober heeft in de Petruskerk te Bergen de installatie plaatsgevonden van pastoor Rick Blom. Hij zal de parochies gaan bedienen van Afferden, Bergen en Siebengewald. Op zaterdag 23 oktober 2021 vond een “feest” Eucharistieviering plaats in de…

Kennismaken met de nieuwe pastoor

Pastoor Blom is sinds de eerste week van september neergestreken in de pastorie in Bergen. Zijn werkterrein beslaat de parochies Bergen, Afferden en Siebengewald. Hij heeft veel zin om aan de slag te gaan. Zijn pastorale taak wil hij graag…

Interview nieuwe pastoor Rick Blom

Dit is een interview dat onlangs is verschenen op Parkstadactueel.nl en gevraagd is dit door te plaatsen op onze website. Toch wel emotioneel verlaat kapelaan Rick Blom helaas Heerlen, gaat echter enthousiast naar Noord Limburg om als pastoor daar ook…