Categorie: Parochie Cosmas en Damianus

Elke dinsdag is de sacristie van de kerk geopend van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof. Er is voor iedereen een kopje koffie. De sacristie is telefonisch bereikbaar via 06 – 288 734 24. Pastoor Rick Blom is bereikbaar via tel. 06 – 557 228 69 of via e-mail: rickblom7@hotmail.com. Bij afwezigheid van de pastoor kunt u contact opnemen met Wim Bendermacher, Dorpsstraat 32 te Afferden, tel. nr. 0485 – 531725 of
06 – 101 936 85

De betekenis van de Palmpasenstok

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op (rooms) katholieke en christelijke basisscholen.

Van de pastoor -5-

Vastelaovend en Vasten ’n Zin in een bekend Venloos vastelaovesliedje luidt ‘weej springe gater in de lôch, det kan gerös, d’r is nog lôch genôg’. We springen een gat in de lucht want plotseling kon er toch weer vastelaovend gevierd worden! In maatschappij en kerken zijn maatregelen losgelaten. Het voelt aan als een bevrijding! Bij…

Van de pastoor -4-

Vastelaovend same! Tijdens dit schrijven zijn er allerlei geluiden dat er versoepelingen gaan plaatsvinden en dat misschien hier en daar carnaval gevierd kan worden. Ik hoop het van harte! Toch is ook dit jaar geen carnaval in heel zijn volheid zoals we die de afgelopen jaren gevierd hebben. Maar dan is de boodschap van carnaval…

Mededelingen parochie

Versoepelingen…Er zijn gelukkig weer versoepelingen! En dat geldt ook voor de kerken. We hoeven ons niet meer te houden aan de max. aantal van 50 personen. Ook mogen we weer ná 17.00 uur de H. Mis vieren. Dat betekent voor de maand februari dat we de Mis op zaterdagavond weer mogen vieren om 19.00 uur.…

Van de pastoor -1-

In de afgelopen tijd hebben we om de andere week op woensdagavond de Mis gevierd in de Mariakapel met mooie muzikale opluistering afwisselend van Jan Keijsers en Piet Weijers. Helaas is het aantal bezoekers te laag om te blijven doorgaan met deze Missen. Corona, wintertijd, de lockdown, zodat we de Mis hebben moeten vervroegen naar…

Kerstboodschap pastoor Rick Blom

Ook dit jaar een andere kerst dan we zouden willen. Toch doen we ons best om er het beste van te maken! Al zijn er maatregelen, Jezus wil ook dit jaar geboren worden in ons midden om een Licht te zijn in donkere dagen. Kerstavond helaas geen nachtmis, maar u kunt de nachtmis vanuit de Petrusparochie…