Categorie: Parochie Cosmas en Damianus

Elke dinsdag is de sacristie van de kerk geopend van 9.00 tot 11.00 uur. U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof. Er is voor iedereen een kopje koffie. De sacristie is telefonisch bereikbaar via 06 – 288 734 24. Pastoor Rick Blom is bereikbaar via tel. 06 – 557 228 69 of via e-mail: rickblom7@hotmail.com. Bij afwezigheid van de pastoor kunt u contact opnemen met Wim Bendermacher, Dorpsstraat 32 te Afferden, tel. nr. 0485 – 531725 of
06 – 101 936 85

Van de pastoor -4-

Vastelaovend same! Tijdens dit schrijven zijn er allerlei geluiden dat er versoepelingen gaan plaatsvinden en dat misschien hier en daar carnaval gevierd kan worden. Ik hoop het van harte! Toch is ook dit jaar geen carnaval in heel zijn volheid zoals we die de afgelopen jaren gevierd hebben. Maar dan is de boodschap van carnaval…

Mededelingen parochie

Versoepelingen…Er zijn gelukkig weer versoepelingen! En dat geldt ook voor de kerken. We hoeven ons niet meer te houden aan de max. aantal van 50 personen. Ook mogen we weer ná 17.00 uur de H. Mis vieren. Dat betekent voor de maand februari dat we de Mis op zaterdagavond weer mogen vieren om 19.00 uur.…

Van de pastoor -1-

In de afgelopen tijd hebben we om de andere week op woensdagavond de Mis gevierd in de Mariakapel met mooie muzikale opluistering afwisselend van Jan Keijsers en Piet Weijers. Helaas is het aantal bezoekers te laag om te blijven doorgaan met deze Missen. Corona, wintertijd, de lockdown, zodat we de Mis hebben moeten vervroegen naar…

Kerstboodschap pastoor Rick Blom

Ook dit jaar een andere kerst dan we zouden willen. Toch doen we ons best om er het beste van te maken! Al zijn er maatregelen, Jezus wil ook dit jaar geboren worden in ons midden om een Licht te zijn in donkere dagen. Kerstavond helaas geen nachtmis, maar u kunt de nachtmis vanuit de Petrusparochie…

Gewijzigde aanvangstijden kerkdiensten

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Er worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit betekent dat de viering aanstaande zaterdag 4 december 2021 vervroegd is naar 16.00 uur. De agenda wordt de komende week voor de komende diensten aangepast.

1e Heilige Communie 2022 en voorbereiding

Op 22 mei 2022 is de 1e H. Communie gepland. Op woensdag 10 november is de ouderavond gepland op basisschool ’t Diekske om 20.00 uur. Als u dit bericht pas ziet ná 10 november of indien u verhinderd bent om aanwezig te zijn bij de ouderavond; u kunt zich nog gerust aanmelden. Ouders/verzorgers van kinderen…

Nieuws van de parochie

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van vorige week dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie. De huidige maatregelen omvatten…