Voorpagina

Verslag vergadering dorpsraad 06-12-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend en Cor v. Ginkel Gast: Geen Afwezig: Jessica Nienhuis, Jan Verijdt Voorzitter: Henk Hendriks Notulen: Ferdinand Zegers 1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering Akkoord. 2) Ingekomen…

OPROEP INLEVEREN DORPSDAGBOEKEN

Het is zover……..we gaan de dagboeken bekijken, analyseren en bundelen voor een presentatie op de 2e Dorpsavond op 23 januari 2019. Graag de dagboeken nog deze week inleveren bij: Riet van Ginkel Langstraat 3 Tel 532056 Brigitta den Boer Dorpsstraat…

Nieuws van de dorpsraad

Vanaf het begin (ongeveer 5 jaar geleden) hebben de meeste leden van de Dorpsraad zich ingezet voor het accommodatiebeleid Afferden. De afgelopen tijd merken we echter dat de activiteiten van de Dorpsraad en die rondom het accommodatiebeleid sterk door elkaar…

Verslag vergadering dorpsraad 08-11-2018

Aanwezig: Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend, Cor v. Ginkel en Jan Verijdt Gast: Simone Jung en Brigitta de Boer Afwezig: Jessica Nienhuis Voorzitter: René Aengenend Notulen: Ferdinand Zegers   1) Opening en vaststellen agenda en…

Welkom op afferden-limburg.nl

Aanleveren van berichten, foto’s, agendapunten etc. kan via ons e-mailadres info@afferden-limburg.nl