Jaaroverzicht Dorpsraad Afferden 2014

Uw Dorpsraad heeft in 2014 de volgende zaken/projecten gerealiseerd en/of behandeld:

 • De Rijksweg N271 tussen Heijen (stoplichten) en Nieuw-Bergen (ovonde) wordt voorjaar 2015 heringericht. In 2006 zijn daar al de eerste gesprekken over geweest met aanliggende bewoners. Het fietspad wordt eenzijdig en ter hoogte van de kom van Afferden via de Dorpsstraat geleid. Er is tussen Provincie en Dorpsraad vooral gesproken over verkeersveiligheid, groen-invulling en de overlast tijdens de werkzaamheden.
 • Rond de Uitkijktoren vinden nog steeds snoeiwerkzaamheden plaats om straks de heide een kans te geven.
 • Het aanpassen van de Pieterpad-route in de kom van Afferden, dit op initiatief van een betrokken inwoner naar aanleiding van negatieve publicaties van Pieterpadlopers over het traject in ons dorp. Men vindt de huidige route door het dorp saai. In verband met de uitgave van nieuwe wandelroute-boekjes duurt dit langer, maar we gaan er vanuit dat we deze aanpassing, langs Kapel en Kerk, kunnen realiseren.
 • De onthulling van het Oorlogsmonument aan het begin van de Berkenallee. Een herinnering aan de blokkade gemaakt door enkele onbekende Afferdse inwoners in het voorjaar van 1940. Dit met de bedoeling de opmars van het Duitse leger te vertragen.
 • Op het terrein van kasteel Bleijenbeek hebben de leden van de werkgroep Uitkijktoren stenen uitgezocht voor hergebruik.
 • Het oppakken en realiseren van de restauratie van het mozaïek kunstwerk dat voorheen aan het “Groene Kruis” heeft gehangen. In 2015 zal het zijn uiteindelijke bestemming op ons Dorpsplein krijgen.
 • Rolstoelaanpassing trottoir dr. Jung.
 • De diverse stimuleringsbijdragen aan voor de Afferdse gemeenschap bedoelde investeringen. Zoals bijdrage aan traprestauratie Boskapel, voorjaarsbollen bij de entree van ons dorp, vlaggen voor Schutterij Prins Hendrik, Kerstverlichting Dorpsstraat-zuid, enz.

Verder op de plank:

 • Visualiseren slot Heerenwaard en een Ommetje langs de Maas.
 • Kapel rolstoel toegankelijk maken.
 • Burgerparticipatie; de rol hierin van iedere inwoner.
 • Het Sociale Dorpsteam door de gemeente in het leven geroepen. Dit team gaat vanaf 2015 een belangrijke rol in de gemeenschappen vervullen.
 • Accommodatiebeleid.
  Gaan we bestaande accommodaties gebruiken of aanpassen/vervangen?
 • Herinrichting Heijmanspark.
 • Heroriënteren plan Oranjebuurt.
 • De pilots van de gemeente: “Ondernemen met de natuur” en “Sociale cohesie (samenhang)”. Waar kan en wil het dorp verantwoordelijkheid in nemen.

Bij enkele van bovengenoemde activiteiten en onderwerpen hebben verschillende vrijwilligers uit Afferden een bijzondere bijdrage geleverd. En natuurlijk zijn er veel meer inwoners die een vrijwillige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons mooie dorp.

Vrijwilligers die vaak niet willen opvallen of op de voorgrond willen treden, maar wel van grote waarde voor de gemeenschap zijn. Waarvoor onze welgemeende bewondering en dank!!! Voor een ieder een Gezond en Gelukkig 2015!!!

 

Dorpsraad Afferden:
René Aengenend (Voorzitter), Henk Hendriks (Vice-Voorzitter), Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen, Etienne Rijniers (Secretaris), Piet Hagen (Penningmeester), Leo van Druten, Jan Verrijdten Cor van Ginkel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *