Waar zouden al die muziekkapellen en andere muziekgezelschappen blijven als er niet zoveel mensen zijn die jarenlang hart en ziel steken in het maken van muziek. Bij de meer dan 50 jaar bestaande Alverländer Muzikanten in Afferden kunnen ze er over meepraten en wordt er voor gezorgd dat de leden op tijd in het zonnetje worden gezet.alverlander muzikanten jubilarissen juni 2016Vandaag zondag 12 juni was er alle reden toe want bassist John Aben en multi-instrumentalist en dirigent Louis Roersch zijn dit jaar 25 respectievelijk 40 jaar bij de ‘Offerse’ muziekkapel. Voorzitter Piet Boskamp sprak tijdens het concert van de Alverländer Muzikanten in de grote tent in het Heijmanspark zijn grote waardering uit voor het vele werk dat zij hebben verricht en overhandigde een koperen gravure aan beide leden. De echtgenotes Angelien Roersch en Marjo Aben ontvingen vanzelfsprekend een mooie bos bloemen. Daarna werd het muzikale programma voortgezet en gingen op menig polkaatje de beentjes van de vloer.

Op de foto (vlnr) Angelien en Louis Roersch en John en Marjo Aben.

Bron: Frans Thonen

image_pdf