In de zomer schiet de Offerse schutterij Prins Hendrik met geweer op eigen terrein aan het Rimpelt. Iedereen is van harte welkom om een keertje te komen kijken en mee te schieten.

Er wordt geschoten op de zondagochtend vanaf 10.30 uur op de volgende data:

18 Mei gemeentekoningsschieten, 21 mei, 11 en 25 juni, 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus, 3 september en het Koningsschieten op 10 september.

Wil je graag een keer mee schieten? Laat het dan even weten via w.erren@outlook.com

Op Hemelvaartsdag 18 mei vindt zoals hier voorgaand aangegeven het gemeentelijke Koningsschieten plaats. Hieraan nemen alle schutterijen en gilden uit de gemeente Bergen deel. Dit jaar ligt de organisatie in handen van het St. Antoniusgilde in Well en wordt gehouden op de gaarde naast kasteel Well. Aanvang 13.30 uur.

Tevens houden de schietverenigingen jaarlijks een wedstrijd waarin bepaald wordt wie zich koning mag noemen van de vereniging. Schutterij Prins Hendrik houdt dit koningsschieten op zondag 10 september.image_pdf