De oorspronkelijke oude kerk dateerde grotendeels van de 17e eeuw. De toren werd echter al veel eerder gebouwd. Het benedenstuk waarschijnlijk al in de 12e eeuw.

De oude gotische kerk is omstreeks 1500 gebouwd. In de eeuwen daarna heeft de kerk vele veranderingen ondergaan, maar de oorspronkelijke stijl bleef behouden. In 1853 is de kerk vergroot.

kerk_oud

Toen de kerk in de Tweede Wereldoorlog zwaar werd beschadigd, is nog overwogen de oude kerk te herbouwen. Vooral vanwege het gotische priesterkoor met het monumentale altaar. Aangezien de oude kerk echter slechts 285 zitplaatsen had en destijds eigenlijk te klein was voor de 1700 parochianen, werd toch besloten een nieuwe kerk te bouwen (1958).

Bij de bouw is rekening gehouden met de terugplaatsing van het bewaard gebleven oude albasten altaar. De oude toren kon behouden blijven. Deze is in 1957, ontdaan van alle pleisterwerk, zeer fraai gerestaureerd. Ook het hoofdaltaar met de kostbare albasten reliëfs is gelukkig behouden gebleven.

kerk