Kerkelijke diensten en tarieven


Misintenties:

 • voor H. Missen in het weekend in de kerk €16,00
 • voor H. Missen op woensdagavond in de Mariakapel €15,00


Huwelijks- en jubileumvieringen

 • Deze kunnen in overleg worden gepland in de kerk of in de kapel.
  De kosten bedragen hiervoor € 350,00.


Uitvaarten (inclusief avondwake)

 • De kosten bedragen hiervoor € 350,00.

Voor alle diensten geldt dat de kosten voor het koor, versieringen en boekjes hier niet bij inbegrepen zijn.


Deelnemers Kerkbalans

 • Voor deelnemers aan de Kerkbalans die de afgelopen 3 jaren hebben bijgedragen wordt voor een uitvaartdienst of huwelijks- of jubileumviering geen vergoeding gevraagd. De kerkbijdrage dient dan minimaal € 35,00 voor een alleenstaande en € 75,00 per gezin per jaar te zijn geweest. Indien de kerkbijdrage lager geweest is, dan wordt het geschonken bedrag van de kosten afgetrokken.


Doopvieringen

 • Doopvieringen vinden in onze kerk eenmaal per maand plaats. Afspraken over een datum kunt u maken via de pastorie. Voor de doopkaars en oorkonde wordt een bedrag gevraagd van € 20,00.


Rouwkapel

 • Rouwkapel ‘de Oude Toren’ staat ter beschikking voor opbaring van overleden inwoners uit Afferden. Zij die om gezondheidsredenen het dorp hebben moeten verlaten komen daar natuurlijk ook voor in aanmerking. Gebruik van de rouwkapel bedraagt € 150,00. Dit tarief is inclusief of exclusief van gebruikmaking van de koeltafel en het sierdeksel.


Grafrechten

 • De kosten van de grafrechten zijn vanaf 2015 verhoogd naar € 35,00 per jaar. Bij een begrafenis in een nieuw graf is de looptijd 20 jaar. Grafrechten kunnen daarna verlengd worden voor een periode van 10 jaar. Indien men de grafrechten niet meer wil verlengen, moet men dit schriftelijk laten weten aan het kerkbestuur. De bijdrage voor de algemene kosten van onderhoud van de begraafplaats is vervallen. Dit is voortaan bij de grafrechten inbegrepen.


Ziekencommunie

 • De ziekencommunie wordt maandelijks aan huis gebracht door Truus Gerbecks – Giepmans en Nellie Cuijpers. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u contact opnemen met Truus Gerbecks – Giepmans (tel. 0485 – 531675).


Luiden klokje Mariakapel bij een overlijden

 • Indien bij een overlijden, de nabestaanden het klokje van de Mariakapel willen laten luiden, dient men contact op te nemen met Mia Franssen (0485 – 531221), die hier dan zorg voor draagt.

Wijzigingen onder voorbehoud