Via deze manier wil ik aan u allen een kerstboodschap meegeven.

Als we gaan lezen in de bijbel dan valt er iets wonderlijks op als we letten op Jozef. In de bijbel komt namelijk geen één keer voor dat Jozef ook maar iets zegt! Nu zal Jozef vast wel gesproken hebben, maar in de bijbel lezen we geen enkel gesproken woord van hem. Hij zegt helemaal niks. Jozef wordt neergezet als een bescheiden stille man die weliswaar niet op de achtergrond blijft. Jozef is juist van grote betekenis voor Maria en voor Jezus. Hij is de beschermende man die zich laat leiden door God. Want doormiddel van enkele dromen van godswege weet Jozef wat hem te doen stond in het belang van Maria en het pasgeboren Kind.

Maria aan de andere kant staat bekend om haar ‘jawoord’. Bij het bezoek van de engel Gabriel die haar komt vertellen dat ze in verwachting zal zijn van Gods Zoon, zet ze haar angsten, haar onzekerheid van zich af en zegt vol overtuiging: ‘zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiedde naar uw woord’. Met andere woorden, ze is vol overtuigd dat God de beste bedoelingen met haar heeft en stelt zich dienstbaar op en volgt Gods wil.

Beide personen zijn voor ons een groot voorbeeld. Jozef is de luisterende persoon en Maria is de persoon die spreekt. Goed luisteren en goed spreken zijn belangrijk. Door te luisteren lijken we bescheiden op de achtergrond te blijven. Maar net zoals Jozef is dat niet het geval, want luisteren is van grote betekenis voor iemand die zijn of haar verhaal wil delen. Luisteren is een beschermende rol en iemand door het leven leiden kan alleen maar als we écht naar de ander luisteren.

Het begint met luisteren maar spreken is net zo, of bijna net zo, belangrijk. ‘Ja’ zeggen tegen God is ons hart openen voor het Licht dat Hij wil laten schijnen in ons leven. Net zoals Maria die ‘ja’ zei en op die manier Jezus als het Licht heeft ontvangen. ‘Ja’ zeggen tegen de ander is van onschatbare waarde om ons licht te laten schijnen. Laten we geen mensen zijn die ‘nee’ zeggen, maar door te luisteren en ‘ja’ te zeggen kunnen we er samen een mooi kerstfeest van maken!

Alvast zalig kerstmis,

Pastoor Rick Blom.   

image_pdf