afferdenkioskkNa circa acht jaar van denken, uitwerken en bouwen wordt de nieuwe cultuurtempel van Afferden, de kiosk, op zondag 17 april geopend. Dat gebeurt tijdens de eerste “Offerse dag”. Met deze opening wordt ook meteen het Heijmanspark waar eveneens jaren aan is gewerkt en waarin de kiosk is gelegen, geopend.

Vorige zomer werd al even proef gedraaid in de toen nog in aanbouw zijnde kiosk. (zie foto)

De nieuwe kiosk naar ontwerp van architect Jo van Rijt lijkt in geen velden of wegen nog op een traditionele muziektempel. Wie hem voor het eerst ziet, denkt aan een enorm half geopend broodje waar het beleg nog op moet komen. En dat beleg kan van alles zijn: fanfare Helpt Elkander, zangvereniging Laetitia, de Alverländers of toneelvereniging Nuance. En misschien biedt de kiosk ook nog mogelijkheden als openlucht bioscoop of voor het houden van een houseparty.

Hoe het ook zij en wie er ook gebruik van gaat maken, de dorpsraad van Afferden en de vrijwilligers die er aan meegewerkt hebben zijn er best wel blij mee. Want met de kiosk heeft Afferden niet alleen een cultuurtempel erbij, er gaat tevens een oude wens van wijlen Mat de Sneijer in vervulling. Hij heeft zich jaren geleden ingezet voor de realisering van deze kiosk maar heeft de afronding niet meer mee mogen maken.

Met de afronding van de kiosk laat Afferden zien nog steeds een kern met pit te zijn. Toen Afferden deze prijs een jaar of acht geleden won, liep de dorpsraad ook tegen tekeningen van kiosken aan ingediend door andere plaatsen. In samenwerking met de gemeente is toen gewerkt aan een integraal plan waarin de kiosk meegenomen is met de uitbreiding van gemeenschapshuis Iedershuus. In de planvoering is ook de nieuwe rol van het Heijmanspark betrokken dat nu zowat klaar is.

Dankzij een powerpointpresentatie op het gemeentehuis wist de dorpsraad de gemeente te overtuigen van een integrale aanpak van het project. “Alhoewel de gemeente niet wilde meebetalen aan de kiosk, stond zij wel achter de plannen”, verduidelijkt Bas Artz, voorzitter van de dorpsraad en regisseur van de kioskplannen. “Dankzij de medewerking van de gemeente konden we met hulp van Synthese in een keer alle fondsen aanschrijven voor de nodige gelden.” Met behulp van veel zelfwerkzaamheid en scherp inkoopbeleid is de kiosk uiteindelijk gerealiseerd. Voor de bouw heeft de dorpsraad de hulp ingeroepen van Milbouw Bergen. Bas Artz: “We zijn achteraf wel blij dat we de bouw hebben uitbesteed aan een aannemersbedrijf. De kiosk is een openbaar gebouw en dan kun je geen risico’s lopen.

“Speciaal op verzoek van de fanfare is de kiosk van 60 naar 100 vierkante meter uitgebreid. Met die uitbreiding houden we rekening met de onstuimige groei van de fanfare. Aan de andere kant betekent zo’n uitbreiding dat Laetitia er in verzuipt.”
Onder de kiosk zijn geen toiletten aangebracht maar opslagruimten. De sanitaire voorzieningen zijn te vinden aan de achterzijde van Iedershuus, die overigens ook het beheer en de exploitatie over de kiosk voert. “Naast Iedershuus hebben we nu ook Iederskiosk”, stelt Bas Arts lachend vast. Net als Iedershuus is de kiosk bestemd voor het verenigingsleven in Afferden en ik hoop dat het uitgroeit tot dé cultuurtempel voor het dorp.”

image_pdf