Of er ruim 15 statushouders in het voormalig hotel De Sleutels in de kern van Afferden zullen worden gehuisvest, staat nog niet vast. Dat stelt de gemeente Bergen in een onlangs verspreide brief onder aanwonenden van het voormalige hotel.

Onduidelijk is nog of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gebruik zal maken van het aanbod van de eigenaar van hotel De Sleutels. Ook is momenteel nog geen van de zes appartementen in De Sleutels geschikt voor bewoning en liggen de bouwwerkzaamheden stil in afwachting van een passende financiering. Daar komt nog bij dat eigenaar Huub Heijligers in het voormalige hotel het liefst kleinschalige betaalbare appartementen wil realiseren voor de lokale bevolking. Want daar is volgens Heijligers duidelijk behoefte aan. Alleen wil de gemeente daar niet aan meewerken. “De gemeente wil alleen meewerken aan een vergunning voor bewoning door statushouders”, schrijft Heijligers in de plaatselijke Knikkerkoerier. Die tijdelijke vergunning heeft de gemeente voor een periode van tien jaar inmiddels ook verleend wat leidde tot een fors aantal bezwaren van bewoners.

Heijligers wil ondanks de weigering van de gemeente zijn eerdere optie niet loslaten en vraagt in de Knikkerkoerier om steun. Hij vraagt de dorpelingen aan te geven dat er behoefte bestaat aan betaalbare woningen voor lokale mensen en die bij hem in te leveren. Gegevens waarmee hij naderhand naar de gemeente wil gaan.

Voor de korte termijn staat er een overleg van de gemeente met het COA op stapel waaruit moet blijken of er op termijn daadwerkelijk statushouders naar De Sleutels zullen komen. Heijligers mag in tegenstelling tot eerder door de gemeente verstrekte informatie hierbij niet aanwezig zijn en moet zijn vragen en wensen vooraf bij de gemeente indienen. Mocht blijken dat de huisvesting van statushouders doorgaat, zo staat te lezen in de bewonersbrief, dan zal de gemeente een voorkeur uitspreken voor kleine gezinnen.

Wat betreft de nog te verrichten bouwwerkzaamheden in het voormalige hotel zegt de gemeente dat er op geen enkele wijze subsidie of op andere wijze financiële steun wordt verleend. Ook geeft de afgegeven tijdelijke vergunning geen enkele garantie dat er gedurende tien jaar daadwerkelijk statushouders woonachtig zullen zijn in De Sleutels. Al met al is het nog lang niet zeker of er de komende jaren daadwerkelijk statushouders in het voormalige hotel gehuisvest zullen worden. Indien het wel gebeurt dan is afgesproken dat Heijligers, het COA en de gemeente omwonenden tijdig zullen informeren.

Bron: Frans Thonen

image_pdf