Begin van het jaar wordt in de krant de openbare aanbesteding voor een centraal antennesysteem in de kerkdorpen van de gemeente Bergen bekendgemaakt. Dit betekent de ontvangst van 9 TV-zenders en 15 FM-kanalen via een centrale antenne. Op dat moment heeft elk huis nog een onooglijke, meestal aan de schoorsteen bevestigde, antenne op het dak. Voor de definitieve aanleg is een deelname van 70% vereist. Het abonnement zal 23,60 gulden per maand gaan bedragen. In maart van dat jaar wordt gemeld dat er te weinig animo is en aanleg te duur wordt.

In dezelfde maand wordt het rapport van het Leefbaarheidsonderzoek, dat een jaar eerder is gehouden, aangeboden aan burgemeester Meijer. In de krant lezen we dat een van de wensen van de inwoners van Afferden een bushalte in dorp is. De bejaardenvereniging en de vrouwenvereniging voeren actie, maar busonderneming de Zuidooster kan hieraan geen gehoor geven.

De thema’s in  de carnavalsoptocht geven een beeld van wat er zoal leeft onder de inwoners, in dit jaar o.a.: Afferden wil niet geldschieter zijn voor de centrale antenne, vanwege het vliegtuiglawaai in de rest van de gemeente kan alleen in Afferden nog worden gebouwd.

Door het vliegtuiglawaai van de straaljagers van Laarbruch is alleen nog woningbouw in Afferden toegestaan. Daarom wordt het gehele woningcontingent van de gemeente aan Afferden toegewezen: naar verluidt 130 woningen binnen vijf jaar. Te bouwen aan de Langstraat, aan de noordkant richting sportpark, op de hoek van de Veerweg (Maaszicht) en tussen de bebouwing van de Dorpsstraat en de Julianastraat in het verlengde van het Alverpad (dit laatste plan is uiteindelijk niet doorgegaan).

Verder wordt gemeld dat de oude steenfabriek met schoorsteen tegen de vlakte gaat, dat geld beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van riolering op het Gening en dat het kunstwerk bij de school van kunstenaar Clabbers in mei wordt onthuld. De kunstenaar beschrijft dit als volgt. Het kunstwerk heet “Bescherming”, … een vrucht die beschermd wordt door de hand en weer talloze vruchtjes, de knikkertjes in de bol, voortbrengt”.