De kunstexpositie 2020 is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Graag willen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen inzake een vervolg op de kunstexposite in 2016.

We hebben een voorlopige datum geprikt en wel 4 oktober 2020. Wat later ook in verband met feestelijkheden rond 75 jaar bevrijding in het voorjaar van 2020. Het idee is om een wandel-fiets-autoroute uit te zetten langs diverse ludieke locaties in en om Afferden.

We denken hierbij aan de kapel, de kerk, de school, de kiosk in het Heijmanspark, Béjèn, de molen, de golfbaan, Bleijenbeek, de Alverman, de fysiopraktijken, Utopia en Vormvrij 3D. Er zijn ook nog wat locaties die gevraagd moeten worden, daarover later.

De bedoeling is om mensen op deze plekken ook aan het werk te zien met hun hobby c.q. beroep (Als je dat wilt). Ook willen wij mensen benaderen uit Afferden die een heel speciaal beroep c.q. hobby uitoefenen en ze vragen eventueel aan de hand van film of foto’s iets hierover te vertellen.

Wij hebben al een tiental reactes mogen ontvangen. Hopelijk kunnen wij u enthousiast maken en wilt u ook meedoen. Eén en ander kan niet verwezenlijkt worden zonder voldoende deelname dus wij hopen op veel reacties. Ook in de Knikkerkoerier zal te zijner tijd een oproep tot deelname gezet worden.

De Werkgroep Ontmoeten en Verbinden, Afferden Samen Beter