Op 15 februari 2020 vond in Afferden in de parochiekerk het concert plaats bij gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding. Sindsdien heeft Laetitia alle optredens moeten annuleren.
Afgelopen voorjaar konden de repetities weer worden opgestart, eerst digitaal, daarna in groepjes in de kerk en bij de Pruuver. Net voor de zomervakantie konden we weer samen repeteren bij de Pruuver, maar nog wel op afstand.

Na de zomervakantie waren weer reguliere repetities mogelijk.
Op zaterdag 23 oktober konden we eindelijk weer voor het eerst live optreden, en wel bij de welkomstdienst van pastoor Rick Blom.

Hoewel na deze dienst ieder persoonlijk kennis kon maken met de pastoor, is dat voor Laetitia pas echt gebeurd tijdens onze repetitie van 1 november: toen heeft pastoor Blom onze repetitie bezocht, zelfs meegezongen en na afloop nog een pilsje mee gedronken!
Een heel prettige kennismaking!!

image_pdf