logodorpsraadHet is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan een vragenlijst over de leefbaarheid in het dorp. Alle inwoners van Afferden hebben daarvoor een uitnodiging in de bus gehad. Die zal worden herhaald.

De werkgroep Afferden Samen Beter doet in samenwerking met de Dorpsraad Afferden en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek naar de leefbaarheid in Afferden. Hoe groter de leefbaarheid in Afferden, hoe prettiger het is om er te wonen. Het gaat dan onder andere over de juiste voorzieningen in het dorp, goede contacten tussen dorpsbewoners, een actief verenigingsleven en een veilig gevoel in onze mooie woonomgeving. Afhankelijk van de resultaten gaan we vervolgens met bepaalde thema’s t.a.v. leefbaarheid aan de slag.

In de uitnodigingsbrief vindt u een link en een code. Daarmee kunt u de vragenlijst digitaal invullen. Voor mensen die het lastig vinden om de vragenlijst digitaal in te vullen, is het mogelijk om een papieren versie op te vragen bij Etiënne Rijniers (tel. 0485 – 532181 of 06 – 234 325 63) en Raijmond van Ooijen (tel. 06 51347424).

Daarnaast is het mogelijk om de vragenlijst met hulp van een van de leden van de werkgroep in te vullen. Dit is op dinsdag 23 mei 2017 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur in de tijdelijke huiskamer in de Oranjebuurt (hoek Melingstraat – Christinastraat).

Wij hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke respons. Daarmee kunnen we de juiste acties inzetten om ons dorp nóg leefbaarder te maken.