Op vrijdag 26 april 2019 werden zes inwoners van Afferden door burgemeester Manon Pelzer verblijd met een koninklijke onderscheiding in de vorm van een lintje tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

 

Piet Boskamp
De 69-jarige Piet Boskamp is tijdens de jaarlijkse lintjesregen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Piet is directeur/eigenaar van aannemingsbedrijf Boskamp in Afferden. Dankzij zijn bedrijfsmatige achtergrond kon Piet via zijn bedrijf hulp en ondersteuning bieden tijdens de overstromingen in 1993, 1995 en 2009. Desgevraagd stelt hij regelmatig zijn bedrijfslocatie ter beschikking voor buurt-, familie- en verenigingsfeesten. Daarnaast is hij als vrijwilliger op vele fronten actief.

Zo was hij van 1973 tot 1984 medeorganisator van de Roofridderfeesten (zeskamp) bij Ruïne Bleijenbeek en van 1984 tot 1992 bestuurslid van het Zomercorso en braderie in Afferden. Vanaf 1984 is hij als bestuurslid (1984-1992) en vrijwilliger (1983-heden) ook verbonden aan carnavalsvereniging de Peijas. Piet was in 1990 Prins Carnaval en vele jaren lid van de Raad van Elf. Daarnaast draagt hij zorg voor de stalling en opbouw van de prinsenwagen en is chauffeur tijdens de optochten.

In de periode 1992-2002 is Piet tevens voorzitter geweest van Stichting Afferden Promotie met als kerntaak de organisatie van de zomer- en de parkfeesten alsmede de braderie. Sinds 2000 is hij bestuurslid (tot 2008) en voorzitter (sinds 2008) van de Alverländer Muzikanten en medeoprichter/voorzitter van de Stichting Vrienden van de Alverländer Muzikanten. Deze stichting draagt zorg voor sponsor- en fondsenwerving ten behoeve van uniformen en instrumenten. Piet zorgt ook voor de organisatie van de optredens en uitwisselingen. Tot slot is hij van 2003 tot 2018 voorzitter geweest van biljartvereniging De Poedels in Afferden. Hij regelde de wedstrijden en het vervoer.

 

Mat Custers
Mat Custers (57) is werkzaam als senior onderwijsadviseur bij BCO Onderwijsadvies en daarnaast volop actief in de voetbalwereld, het carnavalswezen en de muziek.

Vanaf 1982 zet hij zich als bestuurslid in voor het Kerstzaalvoetbaltoernooi voor jeugdvoetbalelftallen in de gemeente Bergen. Notuleert vergaderingen, verzorgt het programmaboekje, coördineert de aanwezigheid van de vrijwilligers, is leider, scheidsrechter en begeleider en levert diverse hand-en-spandiensten tijdens dit driedaagse toernooi. Gedurende de periode 1988 tot 2013 is hij als vrijwilliger en bestuurslid verbonden geweest aan HRC’27. Mat was (hoofd)jeugdleider, leider van het eerste elftal, medeorganisator van het jeugdkamp en elftalleider. Verder was hij medeauteur van het vijftigjarig jubileumboek en presentator bij diverse activiteiten.

Vanaf 1998 is hij ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging de Peijas en inspirator en presentator van de avonden ‘Offere op zien Moijst’. Hij studeerde liedjes en cabaret in en presenteerde de avond. In 2009 heeft hij ook voor ouderen in Afferden een middag met cabaret en carnavalsmuziek opgezet.

Vervolgens heeft Mat op muzikaal gebied zijn sporen verdiend door vanaf 2003 lid en muzikaal leider te zijn van smartlappenkoor Drie Veur Aff in Afferden. Vanaf 2008 is hij ook betrokken bij de organisatie van het muzikaal festival Offers Treffe in het Heijmanspark in Afferden.

En of dat nog niet genoeg is, is hij sinds 2008 als vrijwilliger en omroeper betrokken bij de Halfvastenoptocht in Afferden en vanaf 2010 als presentator bij de Lichtoptocht van De Maasjoerts in Well.

 

Ingrid Wijers-Artz
Wie Ingrid Wijers-Artz zegt, zegt ook meteen muziek. De 51-jarige beschikt namelijk over een krachtige zangstem die zij graag inzet bij koren in Beuningen en Afferden. Ingrid werd net als de andere gedecoreerden in Afferden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij is sinds 1993 actief lid van het koor Komore in Beuningen. Ingrid zingt en verzorgt optredens in en buiten de kerk. Daarnaast zit ze in de redactie van het clubblad van het koor en neemt deel aan de activiteitengroep die jaarlijks een activiteit voor de leden van het koor organiseert. Sedert 2003 is Ingrid ook lid en secretaris van smartlappenkoor Drie Veur Aff in Afferden en vanaf 2008 medeorganisator van het muzikaal festival OffersTreffe. Ze coördineert de inzet van vrijwilligers, doet inkopen vooraf, maakt soep en helpt bij het op- en afbouwen en treedt ook nog op.
Bovendien is zij vanaf 1994 bestuurslid bij buurtvereniging Straotakker in Afferden. Ingrid organiseert buurtdagen voor jong en oud, uitstapjes, het Sinterklaasfeest, jubilea en houdt in de gaten hoe de sociale verhoudingen binnen de buurt zijn. Waar nodig biedt zij hulp aan of gaat langs met een zelfgebakken lekkernij.

 

Theo Hoppenreijs
Ook de 75-jarige Theo Hoppenreijs uit Afferden werd vandaag verrast door het voltallige college van de gemeente Bergen. Zijn verdiensten voor de gemeenschap waren voor de Koning reden om hem te waarderen met een koninklijke onderscheiding in de vorm van de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Theo is sinds 1985 vrijwilliger bij wandelsportvereniging D.W.S. in Afferden waar hij verantwoordelijk is voor het uitzetten van wandelroutes en het controleren van de wandelknooppunten van de gemeente Bergen. Vanaf 2000 is hij ook vrijwilliger, medeoprichter en voorzitter (2001-2009) van Paardensportvereniging Afferden. Van 2004 tot 2010 is hij als vrijwilliger betrokken bij ‘Stichting De Alverman’ in Afferden, een samenwerkingsverband van voetbalvereniging HRC’27, tennisvereniging Afferden en paardensportvereniging Afferden. Hij was als lid van diverse werkgroepen o.a. verantwoordelijk voor het aanleggen van een nieuw sportpark en de bouw van het clubgebouw.

Sedert 2004 is Theo ook bestuurslid (2004-2009) en voorzitter (2009-heden) van de KBO, afdeling Afferden en afgevaardigde in de vergaderingen van de regioraad in Roermond. Tevens neemt hij zitting in de gemeentelijke Seniorenraad in Bergen en heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de notitie ‘Samen aan zet, naar een vitaal seniorenbeleid in de gemeente Bergen’.

Sinds vijf jaar is hij als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de Wandel4Daagse Bergen en van 2015 tot 2017 vrijwilliger bij Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden. Deze werkgroep is op verzoek van de gemeente Bergen opgericht om alle sportgerelateerde activiteiten en andere verenigingsactiviteiten in Afferden onder te brengen in een multifunctioneel centrum.

 

Huub en Riet Megens
Als laatste brachten burgemeester Manon Pelzer en de wethouders tijdens de jaarlijkse lintjesregen een bezoek aan het echtpaar Megens in Afferden. De 72-jarige Huub en de 72-jarige Riet werden beiden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Huub Megens is tot zijn pensionering in 2011 werkzaam geweest als planner bij Inalfa Roofsystems Venray. Naast deze beroepsmatige werkzaamheden heeft hij zich altijd als vrijwilliger op vele fronten verdienstelijk gemaakt.

Zo was hij in 1977 initiatiefnemer, uitgever, redacteur, drukker, bezorger en logistiek manager van het dorpsblad De Knikkerkoerier in Afferden. Afgelopen maand viel de 1000ste uitgave van dit dorpsblad bij de abonnees in de bus. Huub is samen met zijn echtgenote verantwoordelijk voor het proces van opmaak tot bezorging van het dorpsblad. Deze werkzaamheden verrichten zij thuis in een speciale ruimte. Het echtpaar wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers bij het bundelen, vouwen, nieten en bezorgen.

In de periode 1983 tot 1995 was hij lid van Dorpsraad Afferden. Naast het overleg met de gemeente lag een extra accent op het opzetten en bijhouden van een activiteitenagenda voor alle verenigingen in Afferden. De jaren 1987 tot 1994 was hij als bestuurslid verbonden aan Stichting Afferden Promotie. Huub verrichtte diverse PR-werkzaamheden en was betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten.

Eind jaren 70 was Huub ook actief in de werkgroep leefbaarheid en was hij bestuurslid van de Katholieke basisschool in Afferden met als portefeuille onderhoud schoolgebouw. Tevens was hij actief in de wedstrijd ‘Kern Met Pit’ van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Meerdere keren werd in deze wedstrijd budget gescoord ten behoeve van Offerse projecten.

Behalve Huub werd vandaag ook zijn echtgenote Riet door burgemeester Manon Pelzer met een koninklijke onderscheiding verrast. Want mede dankzij haar inzet heeft het dorpsblad De Knikkerkoerier onlangs de 1000ste uitgave mogen beleven. Vanaf 1977 was zij niet alleen
mede-initiatiefnemer van het dorpsblad maar beheerste ook het proces van opmaak. Riet was redacteur, tekstverwerker en bezorger van het blad. Verder verricht zij secretariële werkzaamheden en ondersteunt haar man met allerlei hand-en-spandiensten tijdens de tweewekelijkse uitgave van De Knikkerkoerier. Ook het managen van alle betrokken vrijwilligers bij het dorpsblad wordt door Riet op zich genomen.

 

Bekijk ook onderstaande video:

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=YxQkzqbfuKY” /]Bron: Frans Thonen en gemeente Bergen

image_pdf