Mariakapel 1895

In een boekje met de titel ‘Het Limburgsch Afferden en zijn Kruiskapelletje’ van M.J. Janssen uit 1894 wordt de Kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten als volgt beschreven:

Op drie minuten afstands van de parochiekerk ter rechterzijde van den tegenwoordige rijksweg Venlo-Nijmegen, ter plaatse kadastraal bekend ‘op de Meling’ (oudtijds ‘de Millingh’) werd het kapelletje in vierkanten of kruisvorm opgetrokken, zoover men kan nagaan in het najaar 1687 of wat waarschijnlijker is in het voorjaar 1688.

’t Is deze bouw welke thans nog bestaat en op onze plaat wordt voorgesteld. Klein in omvang, beslaat de grondslag slechts de geringe oppervlakte van twintig centiaren, terwijl de breedte der kruisarmen 2,25 meter bedraagt en de twee raampjes met een rond bovenvenstertje het noodige licht aanbrengen. Het geheel is opgetrokken van gewonen baksteen of brikken, met leiendak voorzien, waarop een torentje waarin het oud klokje Amore Passionis 1612, de oorspronkelijke devotie verkondigt. Het weervaantje in top, met de woorden Ave Maria, slingert dien Engelengroet de vier windstreken rond. Van buiten wit bepleisterd met zwart omboordsel valt den bezoeker terstond in het oog, dat echter ook weldra bespeurt, hier geen architectonische schoonheid aan te zullen treffen.

Het opschrift op het oude klokje verwijst naar de oorspronkelijke toewijding, het lijden van Christus. In deze kleine kapel, die in de 19e eeuw werd gewit, werden vroeger ook missen opgedragen. Vele Afferdse gelovigen zullen dan ook buiten hebben moeten staan. Ook om deze reden liet pastoor W. Berden (1907-1934) in 1909 vóór het oude kruiskapelletje een nieuwe kapel bouwen, die op 4 april 1910 werd ingezegend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *